การเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010

ข้อมูลต่อไปนี้จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยคุณในการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณ สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ไปที่ไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft

ถ้าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร คุณอาจกำลังใช้รุ่น Volume ของ Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโดยใช้ Volume License ให้ดูที่ การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Office 2010

ในบทความนี้


ฉันจะเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010 ของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office ของคุณเป็นครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง ระบบจะพร้อมท์ให้คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ในระหว่างการติดตั้ง

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

เมื่อคุณป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะทำงานโดยอัตโนมัติ และคุณจะสามารถเลือกวิธีดำเนินการได้สองวิธีดังต่อไปนี้

 • เปิดใช้งานโดยใช้อินเทอร์เน็ต    ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ใช้งานของไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งยังไม่ได้ใช้งานเกินจำนวนการติดตั้งที่อนุญาต ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการเปิดใช้งานทันที

เมื่อคุณเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ (ได้จากคีย์ผลิตภัณฑ์ในการติดตั้ง) จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ และการตอบกลับ (หมายเลขการยืนยัน) ก็จะถูกส่งกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานโดยใช้โทรศัพท์    คุณสามารถโทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้

 สิ่งสำคัญ   หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ เนื่องจากมีศูนย์อยู่เป็นจำนวนมาก และหมายเลขที่ถูกต้องสำหรับคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ Microsoft อาจได้รับสิทธิ์ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบซื้อปลีกรายบุคคล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และ Volume License หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะแตกต่างกันออกไปตามสิทธิ์การใช้งานและประเทศ/ภูมิภาค ในขั้นตอน 2 ของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งานของ Microsoft โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้

ทั้งนี้ การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์อาจใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณโทรศัพท์ และคุณควรเตรียมคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณไว้ให้พร้อม

 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และที่คุณวางแผนจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ตัวช่วยสร้างจะให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

 1. โทรศัพท์ไปยังศูนย์การเปิดใช้งาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะขอหมายเลขการติดตั้ง (ที่แสดงบนหน้าจอของคุณ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากคุณ หลังจากที่หมายเลขการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณก็จะได้รับหมายเลขการยืนยัน

 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้พิมพ์ หมายเลขการยืนยัน ในที่ว่างด้านล่างของหน้าจอ แล้ว กด ENTER


 หมายเหตุ 

 • ไม่มีการเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สำหรับเวอร์ชันทดลองใช้หรือเวอร์ชันสมาชิก
 • มีบริการ Microsoft Text Telephone (TT/TTY) ให้แก่ผู้พิการทางหูหรือมีปัญหาในการได้ยิน สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (800) 718-1599 สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โมเด็ม TT/TTY แล้วเรียกเลขหมาย (716) 871-6859 บริการ TT/TTY จะมีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานสำเนาของซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์นั้นในภายหลังได้

ถ้าคุณมีปัญหากับการเปิดใช้งานของคุณ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีให้ในตัวช่วยสร้าง

 หมายเหตุ   การสนับสนุนทางโทรศัพท์จะไม่มีให้บริการสำหรับเวอร์ชันทดลองใช้และเวอร์ชันสมาชิก ดังนั้น ตัวช่วยสร้างจะไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสองเวอร์ชันนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 1. คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์
 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน
 3. เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น ให้ออกจากโปรแกรม Office แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

 หมายเหตุ   ถ้าคุณคลิก เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ อีกครั้งก่อนที่คุณจะออกจากระบบและเริ่มโปรแกรม Office ของคุณใหม่ คุณจะเห็นข้อความว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ ใดๆ ที่คุณเห็น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ของฉันเปิดใช้งานแล้ว

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 1. คลิก วิธีใช้
  • ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ แสดงว่าซอฟต์แวร์ของคุณได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
  • ถ้าคุณเห็นปุ่ม เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ แสดงว่าซอฟต์แวร์ของคุณยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน คุณควรทำตามคำแนะนำในส่วนของ "ฉันจะเปิดใช้งานในภายหลังได้อย่างไร"

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เวอร์ชันทดลองใช้คืออะไร

เวอร์ชันทดลองใช้จะให้คุณสามารถใช้งาน Office 2010 ได้ในเวลาที่จำกัด โดยทั่วไปคือ 30 หรือ 60 วัน

 หมายเหตุ   เวอร์ชันทดลองใช้บางเวอร์ชันไม่สามารถแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชันทดลองใช้ และติดตั้งผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์แยกต่างหาก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การแปลงหมายความว่าอย่างไร

การแปลงหมายความว่าคุณได้เสร็จสิ้นการประเมินผลิตภัณฑ์เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว และตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เวอร์ชันสมบูรณ์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่คุณมีแล้ว หรือที่จะซื้อแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งาน ช่วงเวลาผ่อนผัน และฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง คืออะไร

เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น Microsoft Product Activation เป็น เทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ ที่ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเปิดใช้งาน    กระบวนการนี้จะตรวจสอบว่าคีย์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณต้องใส่เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ ได้ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตโดยสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นั้น

ช่วงเวลาผ่อนผัน    ก่อนที่คุณจะใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้ 30 วัน ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงเวลาผ่อนผัน ในระหว่างช่วงเวลานี้ ฟีเจอร์หรือโปรแกรมบางอย่างซึ่งไม่ได้รวมไว้ในผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้ออาจได้รับการเปิดใช้งานได้ หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้ว คุณจะมองเห็นเฉพาะโปรแกรมและฟีเจอร์ที่คุณได้ซื้อเท่านั้น

โหมดลดฟังก์ชันการทำงาน    หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาผ่อนผันนี้ไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ซอฟต์แวร์จะเข้าสู่โหมดโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานคล้ายกับตัวแสดง คุณจะไม่สามารถบันทึกการปรับเปลี่ยนสำหรับเอกสาร หรือสร้างเอกสารใหม่ได้ และฟังก์ชันการทำงานอาจถูกลดให้เหลือน้อยลง ทั้งนี้ ไม่มีไฟล์หรือเอกสารที่มีอยู่ใดได้รับความเสียหายในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะได้ฟังก์ชันใช้งานแบบเต็มสมบูรณ์สำหรับโปรแกรมและฟีเจอร์ที่คุณได้ซื้อ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ถ้าหากฉันกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร

ถ้าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่ทำงานหรือในองค์กร คุณอาจกำลังใช้รุ่น Volume ของ Microsoft Office 2010 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโดยใช้ Volume License โปรดดูที่ การเปิดใช้งานรุ่น Volume ของ Microsoft Office

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ถ้าฉันกำลังใช้ Office Starter 2010 อยู่ จะเป็นอย่างไร

ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Starter 2010 ซอฟต์แวร์จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว Office Starter 2010 จะถูกเปิดใช้งานไว้อยู่แล้ว และคุณไม่ต้องใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ใดๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, Excel Web App, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010