การสร้างโครงการ Access

โครงการ Access คือแฟ้ม Access (.adp) ที่เสนอการเชื่อมต่อโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดยผ่านสถาปัตยกรรมคอมโพเนนต์ OLE DB (OLE DB: สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลสำหรับคอมโพเนนต์ที่ช่วยให้มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แฟ้มจดหมาย แฟ้มข้อความ และกระดาษคำนวณผ่านทางอินเทอร์เน็ต) คุณสามารถเชื่อมต่อโครงการ Access กับฐานข้อมูล SQL Server ระยะไกล ฐานข้อมูล SQL Server เฉพาะที่ หรือ SQL Server Desktop Engine ที่ติดตั้งเฉพาะที่

Microsoft Office Access 2007 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มโครงการ Access ใหม่ (.adp) นอกเหนือจากการทำงานกับโครงการ Access ที่มีอยู่ ซึ่งคุณได้สร้างไว้ใน Access รุ่นก่อนๆ บทความนี้นำเสนอคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับโครงการ Access บอกให้คุณทราบถึงวิธีการทำงานของโครงการ Access ใน Office Access 2007 และบอกให้คุณทราบถึงวิธีการสร้างโครงการ Access ใหม่ใน Access 2007 หรือเชื่อมต่อโครงการ Access กับฐานข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด


การทำความเข้าใจโครงการ Access

การสร้างโครงการ Access มีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าการเชื่อมโยงกับตารางหรือมุมมอง SQL Server ตัวอย่างเช่น ในโครงการ Access คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบกับวัตถุ SQL Server เช่น ตาราง (ตาราง: วัตถุฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) โดยปกติแล้วจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสิ่งต่างๆ เช่น พนักงาน หรือใบสั่งซื้อ) และ มุมมอง (มุมมอง (วัตถุ): ชนิดของแบบสอบถามที่เป็นตารางเสมือนโดยยึดตามคำสั่ง SELECT ของ SQL ในโครงการ Microsoft Access ตัวอย่างเช่น มุมมองอาจมีคอลัมน์เพียง 3 คอลัมน์จาก 10 คอลัมน์ที่มีอยู่ในตารางสองตารางที่รวมกันเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางข้อมูล) และสามารถสร้าง แก้ไข ตลอดจนใช้คุณลักษณะอื่นๆ ของ SQL Server เช่น ไดอะแกรมฐานข้อมูล (ไดอะแกรมฐานข้อมูล: การแสดงแบบกราฟิกของส่วนต่างๆ ของ schema ของฐานข้อมูล ซึ่งการแสดงแบบกราฟิกนี้สามารถแสดงเป็นรูปภาพทั้งหมด หรือรูปภาพเพียงบางส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูล การแสดงแบบกราฟิกประกอบด้วย ตาราง คอลัมน์ และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง)กระบวนงานที่เก็บไว้ (กระบวนงานที่เก็บไว้: ชุดของคำสั่ง SQL ที่คอมไพล์ไว้ล่วงหน้าและคำสั่งเพิ่มเติมที่ใช้ควบคุมสายงานที่จัดเก็บอยู่ภายใต้ชื่อและขั้นตอนให้เป็นหน่วยเดียว คอลเลกชันจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล SQL และสามารถเรียกใช้โดยการเรียกเพียงหนึ่งครั้งจากโปรแกรมประยุกต์) และ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง: แบบสอบถามที่รับพารามิเตอร์ค่านำเข้าและส่งกลับผลลัพธ์แบบเดียวกับกระบวนงานที่เก็บไว้ ชนิด: สเกลา (หลายคำสั่ง ส่งกลับหนึ่งค่า), อินไลน์ (คำสั่งเดียว ได้ค่าตารางที่สามารถปรับปรุงได้) และตาราง (หลายคำสั่ง ได้ค่าตาราง)) ในทางตรงข้าม เมื่อ คุณเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบกับวัตถุ SQL Server ใดๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงได้เฉพาะกับตารางและมุมมอง SQL Server เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการเชื่อมโยงกับข้อมูล SQL Server ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ต่างจากฐานข้อมูล Access โครงการ Access ไม่มีข้อมูลหรือวัตถุที่ยึดตามข้อกำหนดของข้อมูลใดๆ แต่วัตถุฐานข้อมูลเหล่านี้จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูล SQL Server

การทำงานกับโครงการ Access คล้ายกันมากกับการทำงานกับฐานข้อมูล Access กระบวนการในการสร้างฟอร์ม รายงาน data access pages แมโคร และโมดูล แทบจะเหมือนกันกับที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล Access

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server แล้ว คุณก็สามารถดู สร้าง ปรับเปลี่ยน และลบตาราง มุมมอง กระบวนงานที่เก็บไว้ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด และไดอะแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือตัวออกแบบตาราง ตัวสร้างแบบสอบถาม และตัวแก้ไขข้อความ SQL ใน Access ได้ แม้ว่าอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ในการทำงานกับวัตถุฐานข้อมูลเหล่านี้ในโครงการ Access จะแตกต่างไปจากอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ในการทำงานกับวัตถุฐานข้อมูลที่เทียบเท่าในฐานข้อมูล Access แต่อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้โครงการ Access ก็เป็นมิตรต่อผู้ใช้พอๆ กัน โครงการ Access ยังมีตัวช่วยสร้างจำนวนมากที่เหมือนกันกับฐานข้อมูล Access เช่น ตัวช่วยสร้างฟอร์ม ตัวช่วยสร้างรายงาน และตัวช่วยสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูล ตัวช่วยสร้างเหล่านี้สามารถช่วยคุณในการสร้างต้นแบบหรือโปรแกรมประยุกต์แบบง่ายได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงได้ง่ายขึ้นด้วย

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจวิธีการทำงานกับโครงการ Access ใน Office Access 2007

กระบวนการในการสร้างโครงการ Access ใน Access 2007 ไม่ชัดเจนเท่ากับ Access รุ่นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถสร้างโครงการ Access ใหม่และยังคงใช้โครงการที่มีอยู่ใน Access 2007 ต่อไปได้ รูปแบบแฟ้มจะไม่แตกต่างกันระหว่างโครงการ Access 2007 และโครงการที่สร้างใน Access รุ่นก่อนหน้านี้

เมื่อคุณทำงานกับโครงการ Access คุณสามารถได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่ต่างๆ ของ Access 2007 เช่น เครื่องมือการกำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง เครื่องมือการออกแบบฟอร์มและรายงานที่ปรับปรุงใหม่ และแมโครที่ฝังตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะใหม่บางอย่างของ Access 2007 ไม่พร้อมใช้งานในโครงการ Access เช่น สิ่งที่แนบ เขตข้อมูลที่มีหลายค่า หรือการรวมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Windows SharePoint Services 3.0

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างโครงการ Access

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่มกด แล้วคลิก สร้าง

อีกทางเลือกหนึ่งคือ บนหน้า เริ่มต้น Microsoft Office Access ภายใต้ สร้างฐานข้อมูลเปล่า ให้คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สร้างโครงการ Access ในตำแหน่งแฟ้มเริ่มต้น    

 • ภายใต้ ฐานข้อมูลเปล่า ให้พิมพ์ชื่อสำหรับโครงการในกล่อง ชื่อแฟ้ม โดยใช้นามสกุลแฟ้ม .adp

-หรือ-

สร้างโครงการ Access ในตำแหน่งแฟ้มอื่น    

 1. ภายใต้ ฐานข้อมูลเปล่า ให้คลิก เรียกดูรูปปุ่ม สำหรับตำแหน่งที่จะบันทึกฐานข้อมูลของคุณ
 2. ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มฐานข้อมูลใหม่ ให้เรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกโครงการ หรือยอมรับตำแหน่งเริ่มต้น
 3. พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับโครงการในกล่อง ชื่อแฟ้ม
 4. ในรายการ เก็บเป็นชนิด ให้เลือก โครงการ Microsoft Office Access (*.adp) แล้วคลิก ตกลง
 1. ภายใต้ สร้างโครงการ ให้คลิก สร้าง

Access จะถามคุณว่า

คุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่หรือไม่

หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่ และดำเนินการต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 4 มิฉะนั้น ให้คลิก ไม่ใช่ และข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อสร้างฐานข้อมูล SQL Server ใหม่

 1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่    
 1. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสิ่งต่อไปนี้
  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์
  • ข้อมูลที่จำเป็นในการล็อกออนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์
  • ชื่อฐานข้อมูล

กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล

 1. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้องและการเชื่อมต่อประสบความสำเร็จหรือไม่

หากการเชื่อมต่อไม่ประสบความสำเร็จ กล่องโต้ตอบ ข้อผิดพลาดการเชื่อมโยงข้อมูล Microsoft จะแสดงข้อความที่อธิบายถึงปัญหา คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล แล้วคลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ อีกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังอาจจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลฐานข้อมูล SQL Server สำหรับฐานข้อมูลที่คุณกำลังเชื่อมต่อด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้องหรือคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

 1. หลังจากที่กล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงข้อมูล Microsoft แสดงข้อความ ทดสอบการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล

Access จะเชื่อมต่อโครงการกับฐานข้อมูล SQL Server

 1. สร้างฐานข้อมูล SQL Server ใหม่    
  1. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
   • คอมพิวเตอร์ SQL Server ที่คุณต้องการใช้สำหรับฐานข้อมูลนี้
   • ข้อมูลการล็อกออนของคุณ
   • ชื่อสำหรับฐานข้อมูล SQL Server

  ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

   หมายเหตุ   เมื่อต้องการข้ามกระบวนการเชื่อมต่อในครั้งนี้ ให้คลิก ยกเลิก Access จะสร้างโครงการ แต่จะไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ก่อนที่คุณจะสามารถทำสิ่งใดกับโครงการได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อโครงการนั้นเข้ากับฐานข้อมูล SQL Server เสียก่อน ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนในส่วนถัดไป

  1. คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  Access จะพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ SQL server ที่คุณระบุไว้ หาก Access ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ SQL server นั้นได้ ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายปัญหา ชื่อคอมพิวเตอร์ SQL server หรือข้อมูลการล็อกออนอาจไม่ถูกต้อง หรือคุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ SQL Server ที่คุณระบุ คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลฐานข้อมูล SQL Server สำหรับฐานข้อมูลที่คุณกำลังสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง หรือคอมพิวเตอร์นั้นพร้อมใช้งาน

  1. หลังจาก Access เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ SQL Server เรียบร้อยแล้ว ตัวช่วยสร้างจะแสดงข้อความว่า ตัวช่วยสร้างมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการต่อ

  Access จะสร้างฐานข้อมูล SQL Server และเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั้นกับโครงการ

  ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

  การเชื่อมต่อโครงการ Access ที่มีอยู่กับฐานข้อมูล SQL Server อื่น

  หากคุณมีโครงการ Access ที่ไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ SQL Server หรือฐานข้อมูลที่โครงการของคุณเชื่อมต่อด้วย ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด
  1. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดโครงการ Access

  กล่องโต้ตอบ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Microsoft Office Access อาจปรากฏขึ้น หากคุณเชื่อถือแหล่งของฐานข้อมูลนั้น ให้คลิก เปิด เพื่อดำเนินการต่อ

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ชี้ไปที่ เซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิก การเชื่อมต่อ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล

  1. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสิ่งต่อไปนี้
   • ชื่อเซิร์ฟเวอร์
   • ข้อมูลที่จำเป็นในการล็อกออนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์
   • ชื่อฐานข้อมูล
  2. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้องและการเชื่อมต่อประสบความสำเร็จหรือไม่ หากการเชื่อมต่อไม่ประสบความสำเร็จ Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายถึงปัญหา คลิก ตกลง เพื่อปิดข้อความ ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล แล้วคลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ อีกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังอาจจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลฐานข้อมูล SQL Server สำหรับฐานข้อมูลที่คุณกำลังเชื่อมต่อ เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง หรือคอมพิวเตอร์นั้นพร้อมใช้งาน
  3. หลังจากที่กล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงข้อมูล Microsoft แสดงข้อความ ทดสอบการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล

  Access จะเชื่อมต่อโครงการกับฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณระบุไว้

  ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

   
   
  นำไปใช้กับ:
  Access 2007