สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Access

บทความนี้แสดงวิธีการกำหนดวิธีที่ Microsoft Office Access 2007 จะเริ่มต้นเองด้วยการเพิ่มสวิตช์และพารามิเตอร์ให้กับคำสั่งเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งให้ Office Access 2007 เปิดแฟ้มที่ระบุ หรือเรียกใช้แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มโปรแกรม

สวิตช์บรรทัดคำสั่งอาจเรียกว่าตัวเลือกบรรทัดคำสั่งได้เช่นกัน สวิตช์บางตัวจำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ แต่บางตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสวิตช์นั้นใช้ทำอะไร

ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งเดียว คุณสามารถพิมพ์สตริงคำสั่งในกล่อง เรียกใช้ (เข้าถึงได้ด้วยการคลิก เรียกใช้ บนเมนู เริ่ม (start) ) ใน Microsoft Windows สตริงคำสั่งประกอบด้วยคำสั่งที่เริ่มโปรแกรม ซึ่งในกรณีนี้คือ Msaccess.exe  แล้วตามด้วยการรวมกันของสวิตช์และพารามิเตอร์ ถ้าคุณต้องการใช้สวิตช์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง คุณจะสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปที่จะเริ่มโปรแกรมโดยใช้สวิตช์และพารามิเตอร์เดียวกันทุกครั้ง บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการทั้งสองวิธี และจะมีตารางที่แสดงรายการสวิตช์และพารามิเตอร์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานใน Office Access 2007

ในบทความนี้


การแนะนำคำสั่ง สวิตช์ และพารามิเตอร์

แต่ละครั้งที่คุณเริ่ม Access ด้วยการคลิกไอคอนโปรแกรม Access หรือชื่อโปรแกรมบนเมนู เริ่ม (start) ที่จริงแล้วคุณกำลังเรียกใช้คำสั่ง Msaccess.exe แม้ว่าโดยปกติแล้วคุณไม่ได้พิมพ์คำสั่งหรือแม้แต่เห็นคำสั่งนั้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางแง่มุมสำหรับวิธีการเริ่มโปรแกรมด้วยการเพิ่มคำสั่งย่อยที่เรียกว่าสวิตช์ให้กับคำสั่ง Msaccess.exe สวิตช์จะปรากฏเป็นช่องว่างหลังคำสั่งหลัก ตามด้วยเครื่องหมายทับ (/) และชื่อของสวิตช์ บางครั้งสวิตช์จะตามด้วยช่องว่างอีกหนึ่งช่อง แล้วมีคำสั่งเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งที่เรียกว่า พารามิเตอร์ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมดังกล่าวได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้คำสั่ง Msaccess.exe ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะแนะนำให้ Access เริ่มแล้วเปิดแฟ้มที่ระบุสำหรับการใช้งานแบบอ่านอย่างเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

msaccess.exe /ro "c:\My Folder\My Database.accdb"

ในตัวอย่างนี้ สวิตช์คือ /ro, และพารามิเตอร์คือ "c:\My Folder\My Database.accdb" โปรดสังเกตว่าเส้นทางแฟ้มในกรณีนี้ตั้งค่าในเครื่องหมายอัญประกาศเนื่องจากมีช่องว่างอยู่ เมื่อเส้นทางแฟ้มไม่มีช่องว่าง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

ใน Office Access 2007 คุณสามารถละเว้น msaccess.exe และเริ่มคำสั่งด้วยเส้นทางแฟ้มแบบเต็ม แล้วตามด้วยสวิตช์และพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์คำสั่งข้างต้นดังต่อไปนี้

"c:\My Folder\My Database.accdb" /ro

 หมายเหตุ   สำหรับแฟ้ม .accdb, .adp หรือ .mdb ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Access ไม่ได้ทำงานอยู่แล้วเมื่อคุณออกคำสั่งที่ไม่มี msaccess.exe ถ้า Access ทำงานอยู่แล้ว ก็จะไม่มีการส่งผ่านสวิตช์บรรทัดคำสั่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดแฟ้ม .accdr, .mde, .accde หรือ .ade อินสแตนซ์ใหม่ของ Access จะเริ่มขึ้นทุกครั้ง ดังนั้นสวิตช์บรรคำสั่งจะทำงานตามปกติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้สวิตช์เพียงครั้งเดียวด้วยการเพิ่มลงในคำสั่ง 'เรียกใช้'

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เรียกใช้ ให้พิมพ์ msaccess.exe หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
 3. พิมพ์ช่องว่าง แล้วพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ คุณสามารถใส่สวิตช์และพารามิเตอร์หลายตัวไว้ในคำสั่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการเปิดฐานข้อมูลที่ระบุในโหมดอ่านอย่างเดียว แล้วเรียกใช้แมโครที่ระบุภายในฐานข้อมูลนั้น คุณจะต้องพิมพ์ดังนี้

  msaccess.exe /ro "c:\MyFolder\MyDatabase.accdb" /x MyMacro

ครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม Access โดยไม่มีสวิตช์บรรทัดคำสั่ง โปรแกรมจะเริ่มขึ้นตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการทำให้การเริ่มต้นแบบกำหนดเองของคุณพร้อมใช้งานสำหรับการใช้ซ้ำ ให้ดูส่วนต่อไปนี้

 หมายเหตุ 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ได้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน /RO จะเหมือนกับ /ro
 • ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องหน้าแต่ละสวิตช์และหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การทำให้สวิตช์พร้อมใช้งานสำหรับนำมาใช้ใหม่ด้วยการสร้างทางลัด

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Msaccess.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Access โดยปกติแล้วแฟ้ม Msaccess.exe จะตั้งอยู่ที่

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe

ถ้าคุณไม่พบแฟ้ม Msaccess.exe ที่ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาแฟ้มนั้นและสังเกตชื่อของเส้นทางแบบเต็ม

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อปของ Windows ชี้ไปที่ สร้าง (New) แล้วคลิก ทางลัด (Shortcut) บนเมนูทางลัด
 2. ใน 'สร้างตัวช่วยสร้างทางลัด' ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ (") ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับแฟ้ม Msaccess.exe (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ (อีกวิธีหนึ่ง ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแล้วเลือกแฟ้ม ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ)
 3. ต่อไปนี้คือการปิดด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ให้พิมพ์ช่องว่าง จากนั้นพิมพ์สวิตช์และพารามิเตอร์ใดๆ ถ้าพารามิเตอร์คือเส้นทางแฟ้มที่มีช่องว่างอยู่ จะต้องล้อมรอบช่องว่างด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างได้แก่

"c:\program files\microsoft office\office12\msaccess.exe" /ro "c:\My Folder\My Database.accdb"

 1. คลิก ถัดไป
 2. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัด แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดและวางไว้บนเดสก์ท็อป

 1. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเริ่ม Access ในวิธีกำหนดเองที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปไว้ที่เมนู เริ่ม (Start) ของ Windows ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ยึดหมุดกับเมนู 'เริ่ม' (Pin to Start menu) บนเมนูทางลัด

คุณสามารถสร้างทางลัดได้มากมาย โดยแต่ละทางลัดจะนำสวิตช์และพารามิเตอร์ที่ต่างกันไปใช้กับโปรแกรมเมื่อเริ่มต้น

 หมายเหตุ 

 • สวิตช์และพารามิเตอร์ไม่ได้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน /RO จะเหมือนกับ /ro
 • ให้เว้นวรรคหนึ่งช่องหน้าแต่ละสวิตช์และหน้าแต่ละพารามิเตอร์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สวิตช์และพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการของสวิตช์และพารามิเตอร์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานใน Office Access 2007

สวิตช์ พารามิเตอร์ คำอธิบาย
ไม่มี ฐานข้อมูล เปิดฐานข้อมูลที่ระบุหรือโครงการ Microsoft Access ถ้าจำเป็น ให้ใส่เส้นทางด้วย ถ้าเส้นทางที่คุณระบุมีช่องว่างอยู่ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมเส้นทางนั้น
/excl  ไม่มี เปิดฐานข้อมูล Access ที่ระบุสำหรับการเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล (เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล: โหมดของการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คุณจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดฐานข้อมูลนั้น) เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลสำหรับการใช้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ใช้หลายคน (ฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายคน (ใช้ร่วมกัน): ฐานข้อมูลที่อนุญาตให้มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนเข้าถึงและปรับเปลี่ยนชุดของข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกันได้) (ใช้ร่วมกัน) ให้ละเว้นสวิตช์นี้ สวิตช์นี้ โดยนำไปใช้ได้กับฐานข้อมูล Access เท่านั้น
/ro  ไม่มี เปิดฐานข้อมูล Access หรือโครงการ Access ที่ระบุสำหรับการใช้แบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น
/runtime  ไม่มี ระบุว่า Access จะเริ่มทำงานด้วยตัวเลือกรุ่นขณะใช้งาน
/user ชื่อผู้ใช้ เริ่ม Access โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ระบุ นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2002-2003 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น
/pwd รหัสผ่าน เริ่ม Access โดยใช้รหัสผ่านที่ระบุ นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2002-2003 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น
/profile โปรไฟล์ผู้ใช้ เริ่ม Access โดยใช้ตัวเลือกในโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ระบุแทนการตั้งค่า Windows รีจิสทรีมาตรฐานที่สร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Access ซึ่งเป็นการแทนสวิตช์ /ini ที่ใช้ใน Access รุ่นก่อนหน้า Access 95 เพื่อกำหนดแฟ้มเริ่มต้น
/compact ฐานข้อมูลเป้าหมาย หรือ โครงการ Access เป้าหมาย

บีบอัดและซ่อมแซมฐานข้อมูล Access หรือบีบอัดโครงการ Access ที่ระบุไว้ก่อนหน้าสวิตช์ /compact แล้วปิด Access ถ้าคุณละเว้นชื่อแฟ้มเป้าหมายที่ตามหลังสวิตช์ /compact แฟ้มดังกล่าวก็จะถูกบีบอัดเป็นชื่อและโฟลเดอร์ต้นฉบับ เมื่อต้องการบีบอัดเป็นชื่ออื่น ให้ระบุแฟ้มเป้าหมาย ถ้าคุณไม่ได้รวมเส้นทางไว้ในพารามิเตอร์ ฐานข้อมูลเป้าหมาย หรือ โครงการ Access เป้าหมา แฟ้มเป้าหมายจะถูกสร้างในโฟลเดอร์ My Documents ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณระบุเส้นทางที่มีช่องว่างอยู่ ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมเส้นทางนั้น

ในโครงการ Access ตัวเลือกนี้จะบีบอัดแฟ้มโครงการ Access (.adp) แต่ไม่บีบอัดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

/repair  ไม่มี ซ่อมแซมฐานข้อมูล Access ที่ระบุไว้ก่อนหน้าสวิตช์ /repair แล้วปิด Access ทั้งนี้ใน Microsoft Access 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า หน้าที่การใช้งานบีบอัดและซ่อมแซมจะถูกรวมไว้ภายใต้ /compact สวิตช์ /repair ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง
/convert ฐานข้อมูลเป้าหมาย แปลงฐานข้อมูล Access หรือโครงการ Access รุ่นก่อนหน้า ให้เป็นรูปแบบแฟ้ม Access 2007 เปลี่ยนชื่อแฟ้มใหม่ แล้วปิด Access คุณจะต้องระบุฐานข้อมูลต้นฉบับก่อนที่คุณจะใช้สวิตช์ /convert
/x แมโคร

เปิดฐานข้อมูล Access ที่ระบุไว้ก่อนหน้าสวิตช์ /x แล้วเรียกใช้แมโครที่ระบุ อีกวิธีหนึ่งในการเรียกใช้แมโครเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลก็คือ การสร้างแมโครที่มีชื่อว่า AutoExec

แมโครอาจมีไวรัสได้ ดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียกใช้แมโคร ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้: เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ, ใช้ศูนย์ความเชื่อถือเพื่อปิดใช้งานแมโครทั้งหมด ยกเว้นแมโครที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และดูแลรักษารายการแหล่งแมโครที่เชื่อถือได้

/cmd  ไม่มี

ระบุว่าสิ่งที่ตามมาบนบรรทัดคำสั่งคือค่าที่จะถูกส่งกลับโดยฟังก์ชัน Command ตัวเลือกนี้จะต้องเป็นสวิตช์สุดท้ายบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) แทน /cmd ได้

ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่สามารถใช้ได้ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic สำหรับ Applications (VBA): รุ่นภาษาแมโครของ Microsoft Visual Basic ที่นำมาใช้เพื่อตั้งโปรแกรมให้กับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows และรวมอยู่ในโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอฟท์)

/wrkgrp แฟ้มข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป เริ่ม Access โดยใช้แฟ้มข้อมูลเวิร์กกรุ๊ปที่ระบุ นำไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2002-2003 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007