เปิดฐานข้อมูลโปรแกรม Access 2000 โดยตรงเข้าสู่โปรแกรม Access 2002

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

โปรแกรม Microsoft Access 2002 ใช้รูปแบบแฟ้มเดียวกันสำหรับฐานข้อมูลโปรแกรม Access 2000 ซึ่งย่อมหมายความว่า คุณไม่ต้อวเรียกใช้อรรถประโยชน์การแปลงเพื่อเปิดฐานข้อมูลโปรแกรม Access 2000 สู่โปรแกรม Access 2002 คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลโปรแกรม Access 2000 โดยตรงเข้าสู่โปรแกรม Access 2002

การเปลี่ยนผ่านอย่างง่าย ๆ

เนื่องจากโปรแกรม Access 2002 ใช้รูปแบบแฟ้มที่เหมือนกับโปรแกรม Access 2000 การเปลี่ยนผ่านจากโปรแกรม Access 2000 มาสู่เวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม Access จึงเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เมื่อคุณอัพเกรดจากโปรแกรม Access 2000 เป็น Access 2002 คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมให้เสร็จก่อนที่จะสามารถใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

โปรแกรม Access 2002 บันทึกฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบแฟ้มโปรแกรม Access 2000 ตามค่าเริ่มต้น ด้วยเหตุที่รูปแบบแฟ้มทั้งสองไม่เหมือนกัน การบันทึกไว้ในโปรแกรม Access 2000 จึงช่วยรับประกันไว้ว่า ใครก็ตามที่ใช้โปรแกรม Access 2000 หรือ Access 2002 จะสามารถใช้ฐานข้อมูลที่สร้างในโปรแกรม Access 2002 เมื่อบันทึกไว้ในรูปแบบเริ่มต้นของโปรแกรม Access 2000 ฟังก์ชั่นบางอย่างของโปรแกรม Access 2002 จะไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น รูปแบบแฟ้มโปรแกรม Access 2002 ให้สมรรถนะในการทำงานที่ดีกว่าสำหรับโปรแกรมขนาดใหญ่ และความสามารถในการจัดการกับคุณสมบัติและวัตถุที่อาจอยู่ในเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไปในอนาคตของโปรแกรม Access ทันทีที่ผู้ใช้ทุกรายได้อัพเกรดเป็นโปรแกรม Access 2002 ฐานข้อมูลของคุณก็สามารถอัพเกรดเป็นรูปแบบโปรแกรม Access 2002

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มในโปรแกรม Access 2002 ให้ดูที่วิธีใช้โปรแกรม Microsoft Access