ประสบการณ์ใช้งาน Office.com ทั่วโลก

Office.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Microsoft Office มีข้อมูลเฉพาะสำหรับภาษาและตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ มากมาย โดยไซต์ได้รับการออกแบบให้คุณได้รับประสบการณ์ใช้งานด้านภาษาที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ประสบการณ์ใช้งานด้านภาษาของ Microsoft Office จะมุ่งเน้นให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้เว็บที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม คุณก็สามารถเยี่ยมชมไซต์ Office.com แบบหลายภาษาได้ตลอดเวลา

เมื่อคุณเยี่ยมชม Office.com เป็นครั้งแรก ภาษาที่คุณเห็นจะตรงกับภาษาที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าภาษาของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้จากเพจใดก็ได้ในไซต์โดยการคลิกบนลูกโลกที่มุมด้านบนขวาของเพจ หรือการเยี่ยมชมเพจ Office ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาและตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 1. ให้มองหา ประเทศ/ภาษาของภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อความสีเทาที่อยู่ถัดจาก ไอคอนลูกโลก ที่มุมด้านบนขวาของเพจทุกเพจใน Office.com
 2. คลิก เพื่อไปที่ เพจ Office.com ทั่วโลก
 3. ในเพจ Office.com ทั่วโลก ให้ เลือกภาษาของประเทศ/ภูมิภาค จากรายการเพื่อเปลี่ยนภาษาและเนื้อหาในไซต์
 4. คลิก ที่ตัวเลือกของคุณเพื่อ บันทึก การเปลี่ยนแปลง โฮมเพจของภาษานั้นจะเปิดขึ้น

   หมายเหตุ    ภาษานี้จะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่น

 1. คุณอาจเปลี่ยนตัวเลือกภาษาของคุณจากมุมบนขวาของเพจ (ซึ่งแสดงภาษาที่เลือกไว้ในปัจจุบัน) หรือโดยการกลับไปยังเพจ Office ทั่วโลก และเลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการก็ได้

 หมายเหตุ    ภาษาที่มีเนื้อหาแบบจำกัดจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับไว้ ถ้าคุณคลิกที่หนึ่งในภาษาเหล่านี้ โฮมเพจหรือพอร์ทัลเพจของภาษานั้นจะเปิดขึ้น เนื้อหาทั้งหมดของพอร์ทัลเพจจะแสดงเป็นภาษาที่คุณเลือก แต่เมนูการนำทางจะเป็นภาษาของไซต์ Office.com ไซต์แม่ของภาษานั้น ในกรณีนี้ คุณสามารถดูข้อมูลในภาษาที่คุณเลือกได้ แต่เมื่อคุณออกจากไซต์ Office.com และกลับมาอีกครั้ง ไซต์จะเปลี่ยนกลับไปใช้เว็บไซต์ของภูมิภาคเริ่มต้นที่สอดคล้องกับภาษานั้น

 

การเลือกภาษาสำหรับ Windows Internet Explorer

เว็บไซต์บางเว็บจะมีเนื้อหาในภาษาหลายภาษา คุณสามารถเพิ่มภาษาลงในรายการภาษาของคุณใน Windows® Internet Explorer® เพื่อให้คุณสามารถดูไซต์เหล่านี้ในภาษาที่คุณต้องการได้

ถ้าคุณจำเป็นต้องดูเว็บเพจที่เขียนในภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำ คุณอาจต้องการเพิ่มความสามารถในการแสดงเว็บเพจในภาษาอื่น

การเพิ่มภาษาอื่น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ของ Internet Explorer ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. คลิก เพิ่ม แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม
 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ภาษา   

 หมายเหตุ    ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูเพจที่ออกแบบมาสำหรับประเทศแคนาดา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเพิ่มภาษาอื่นในเว็บไซต์ของแคนาดา

 1. บนเมนู เครื่องมือ ของ Internet Explorer ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ภาษา
 3. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก อังกฤษ (แคนาดา) [en-ca] แล้วคลิก ตกลง
 4. เน้นสี อังกฤษ (แคนาดา) [en-ca] ในรายการ แล้วคลิก เลื่อนขึ้น จนกว่ารายการนั้นจะอยู่บนสุด
 5. คลิก ตกลง

การเลือกภาษาสำหรับเมนูวิธีใช้ของคุณในโปรแกรมต่างๆ ของ Office

 หมายเหตุ    ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาของเมนูวิธีใช้ ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับไซต์ Office.com ภาษาของโปรแกรม Office ที่คุณติดตั้งไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม Office ที่แท้จริง ให้ เลือกแฟ้ม จากนั้น เลือกตัวเลือก
 2. บน เมนูการตั้งค่าภาษา
 3. ให้เลือกภาษาใน แสดงภาษาของวิธีใช้         
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2010