คำแนะนำในการค้นหาเมื่อไม่มีการส่งคืนผลลัพธ์

เราขออภัยที่ไม่มีข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาอยู่ แนวทางด้านล่างบางข้ออาจช่วยคุณได้

คำแนะนำในการค้นหา

  • ตรวจการสะกดของคุณ
  • พิมพ์คำที่จะค้นหาเพิ่มเติม การค้นหาที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ซึ่งใช้คำ 2-7 คำจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด
  • ลองเปลี่ยนคำสำคัญใหม่หรือใช้คำเหมือน โปรแกรมค้นหาจะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยคำที่ผู้ใช้ใช้ในการค้นหา แต่อาจจะยังไม่ได้จดจำคำที่คุณกำลังใช้อยู่ในขณะนี้

ตัวอย่างของการค้นหาที่ดี

  • how do I print handouts
  • training course on hyperlinks
  • create a time sheet

ยังไม่พบสิ่งที่ต้องการอีกหรือ

ไซต์ Office จะเพิ่มและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามคำติชมของคุณ โปรดใช้การเชื่อมโยงคำติชมที่อยู่บนไซต์นี้เพื่อบอกสิ่งที่คุณต้องการให้เราทราบ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2013, Office 2010, 2007 Office System, Office 2003