ข้ามไปยังผลลัพธ์การค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของ Office.com
การเปลี่ยนไปใช้ Access 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก Access 2003 เป็น Access 2013 เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon และแอปต่างๆ ของ Access และวิธีการทำงานทั่วไป เช่น สร้างตารางและรายงาน
Access 2013
การเปลี่ยนไปใช้ Excel 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น Excel 2013 เริ่มต้นเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon, วิธีทำงานทั่วไป เช่น การบันทึกและการค้นหาเทมเพลต ทำงานกับข้อความแล...
Excel 2013
การเปลี่ยนไปใช้ Outlook 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น Outlook 2013 เริ่มต้นเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon, วิธีทำงานทั่วไป เช่น การบันทึกและการค้นหาเทมเพลต ทำงานกับข้อคว...
Outlook 2013
การเปลี่ยนไปใช้ OneNote 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนเป็น OneNote 2013 จากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon, วิธีบันทึกเทมเพลต และการทำงานกับข้อความและภาพตัดปะ
OneNote 2013
การเปลี่ยนไปใช้ Word 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก Word เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น Word 2013 เริ่มต้นเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon วิธีทำงานทั่วไป เช่น การบันทึกและการค้นหาเทมเพลต ทำงานกับข้อความและงา...
Word 2013
การเปลี่ยนไปใช้ PowerPoint 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น PowerPoint 2013 เริ่มต้นเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon, วิธีทำงานทั่วไป เช่น การบันทึกและการค้นหาเทมเพลต ทำงานกั...
PowerPoint 2013
ตั้งค่า Lync 2013
การฝึกอบรม วิดีโอสั้นชุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการตั้งค่า Lync 2013 อย่างรวดเร็วเพื่อให้สนับสนุนวิธีการทำงานของคุณ หัวข้อต่างๆ ประกอบด้วยการการสร้างความคุ้นเคย การเปลี่ยนร...
Lync 2013
การแสดงตน, IM, และที่ติดต่อ
การฝึกอบรม วิดีโอสั้นชุดนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Lync 2013 อย่างรวดเร็ว เพื่อทำการเชื่อมต่อและคงการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอ หัวข้อต่างๆ ประกอบด้วยกา...
Lync 2013
การเปลี่ยนไปใช้ Publisher 2013
การฝึกอบรม สลับจาก Publisher 2007 เป็น 2013 เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ เช่น Ribbon และวิธีการสร้างสิ่งพิมพ์ บันทึกเทมเพลต และค้นหาเทมเพลตหลังจากที่คุณบันทึกเทมเพลตดังกล่าว
Publisher 2013
โทรออกด้วยเสียงและวิดีโอ
การฝึกอบรม ชุดวิดีโอสั้นๆ นี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอของ Lync 2013 หัวข้อรวมถึงการโทรด้วยเสียง การโทรด้วยวิดีโอ และการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์...
Lync 2013
การเปลี่ยนไปใช้ Lync 2013
การฝึกอบรม เปลี่ยนจาก Lync 2010 ไปเป็น Lync 2013 เรียนรู้กับเครื่องมือใหม่ๆ เช่น Lync Web App และตรวจสอบการปรับปรุงงานปกติต่างๆ เช่น การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการประชุ...
Lync 2013
งานพื้นฐานใน PowerPoint Online
บทความ สร้างงานนำเสนอพื้นฐานโดยใช้ PowerPoint Online
PowerPoint Online
งานพื้นฐานสำหรับการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2013
บทความ คุณเพิ่งเริ่มใช้ PowerPoint ใช่หรือไม่ บทความนี้จะมีคำแนะนำเป็นขั้นตอนให้เพื่อช่วยคุณจัดเตรียมการสร้างงานนำเสนอเบื้องต้นด้วย PowerPoint 2013
PowerPoint 2013
งานพื้นฐานใน Word Online
บทความ การดู การแก้ไข และการจัดรูปแบบพื้นฐานบนเบราว์เซอร์ของเอกสารออนไลน์ใน Word Online การพิมพ์ แชร์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์
Word Online, Word Web App
งานพื้นฐานใน OneNote
บทความ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ OneNote ต่อไปนี้เป็นบทนำสั้นๆ สำหรับความรู้พื้นฐาน สร้างสมุดบันทึกใหม่ เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน OneNote เป็นครั้งแรก สมุดบันทึกเริ่มต้นจะถูกสร...
OneNote
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ OneNote 2013
บทความ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ OneNote 2013 คู่มือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น ต้องการคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์...
OneNote 2013
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ PowerPoint 2013
บทความ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ PowerPoint 2013 คู่มือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น ต้องการคำแนะนำสำหรับผลิตภั...
PowerPoint 2013
งานพื้นฐานใน Microsoft OneNote 2013
บทความ เริ่มต้นใช้งาน OneNote ด้วยการสร้างสมุดบันทึก และเรียนรู้วิธีการเพิ่มบันทึกย่อ ลิงก์ รูปภาพ ตาราง และไฟล์
OneNote 2013
งานพื้นฐานใน Excel Online
บทความ เรียนรู้พื้นฐานการใช้เวิร์กบุ๊กแบบออนไลน์ ทั้งการเพิ่มข้อมูล การพิมพ์เวิร์กชีต ทำการวิเคราะห์หรือนำเสนอข้อมูล และแชร์กับผู้อื่น
Excel Online
งานพื้นฐานใน OneNote Online
บทความ การดูและการแก้ไขสมุดบันทึก OneNote แบบออนไลน์โดยใช้เบราว์เซอร์ใน OneNote Online การจดบันทึกและทำงานกับผู้อื่นแบบออนไลน์
OneNote Online, OneNote Web App
งานพื้นฐานใน Excel 2013
บทความ เริ่มต้นใช้งานทั่วไป เช่น การเปิดเวิร์กบุ๊ก การใส่และการจัดรูปแบบข้อมูล การคำนวณข้อมูล และลองใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
Excel 2013
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Access 2013
บทความ ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ Access 2013 คู่มือแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น ต้องการคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ ...
Access 2013
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Excel 2013
บทความ ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับ Excel 2013 คู่มือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น ต้องการคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ...
Excel 2013
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Word 2013
บทความ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Word 2013 คู่มือที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้ดีขึ้น ต้องการคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ Of...
Word 2013
คู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วนสำหรับ Office 2013
บทความ ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ Office 2013 คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเริ่มต้นใช้งานด่วนของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คู่มือที่สามารถพิมพ์ออกมาได้เหล่านี้มีเคล็ดลับที่เป็น...
Access 2013, Excel 2013...
ย้อนกลับ12ถัดไป
ไม่พบสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมค้นหาทั้งหมดใน Office.com