Varför är mitt dokument låst?

Gäller:
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 och 2002

Om det inte går att göra ändringar i ett dokument är Word kanske inte aktiverat, dokumentet kan vara låst för redigering eller lösenordsskyddat eller du kanske försöker ändra ett dokument eller en text i ett skyddat format.

 Obs!   Du kan inte redigera ett dokument som är öppet i Word Viewer, men du kan kopiera texten till Urklipp och klistra in den i andra program.

VisaWord är inte aktiverat

Om meddelandet "Detta kommando är inte tillgängligt eftersom dokumentet är låst för redigering" visas när du försöker ändra ett dokument i Word 2003 eller Word 2002 är Word kanske inte aktiverat. Kontrollera det genom att göra följande:

  • Klicka på Aktivera produktHjälp-menyn.

Om Word är aktiverat visas ett meddelande om att produkten redan är aktiverad. Om Word inte är aktiverat öppnas guiden för Office-aktivering med steg-för-steg-anvisningar om aktiveringsprocessen.

 Obs!   Du kan öppna ett Word-dokument även om programmet inte är aktiverat, men du kan inte använda vissa kommandon eller spara dokumentet.

VisaDokumentet är låst för redigering

Om meddelandet "Dokumentet är låst för redigering av en annan användare" visas när du försöker ändra ett dokument i Word 2000 eller Word 2002 kanske Word tidigare har stängts av på ett felaktigt sätt medan filen var öppen.

Dokumentet kan också vara låst för redigering om den ursprungliga versionen av dokumentet redan är öppen eller om dokumentet är delat i ett nätverk och någon annan användare har öppnat det. Detta gäller Word 2000, 2002 och 2003.

 Obs!   Om alternativet Gruppera liknande knappar i Aktivitetsfältet är markerat kan den ursprungliga versionen av dokumentet vara öppen utan att du märker det. Klicka på knappen för Word i Aktivitetsfältet i Windows, så visas namnen på alla öppna Word-dokument.

VisaDokumentet är lösenordsskyddat

Om dokumentets ägare har skyddat det med ett lösenord (t.ex. ett tomt lösenord) kanske du bara har läsbehörighet till dokumentet om du inte anger rätt lösenord. Om du glömmer eller tappar bort ett lösenord kan du inte redigera dokumentet.

VisaRedigeringsbegränsningar gäller för dokumentet

Om meddelandet "Den här ändringen tillåts inte eftersom dokumentet är låst" visas längst ned i programfönstret när du försöker ändra ett dokument är dokumentet skyddat med någon av redigeringsbegränsningarna Inga ändringar (skrivskydd) eller Kommentarer i Word 2003 (eller begränsningen Kommentarer i Word 2002 eller Word 2000). Dokumentets författare har använt funktionen Skydda dokument för att begränsa möjligheten till redigering. Vissa menykommandon kan också vara otillgängliga, beroende på vilken behörighet som har beviljats av dokumentets författare.

 Obs!   När du öppnar ett dokument som är skyddat med funktionen IRM (Information Rights Management) i Word 2003 kan du ha behörighet att visa dokumentet men inte att ändra det. När du öppnar dokumentet öppnas som standard åtgärdsfönstret Delad arbetsyta till höger i programfönstret. Klicka på Visa min behörighet i åtgärdsfönstret om du vill kontrollera din behörighet.

 
 
Gäller:
Word 2003