Sida 8 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa ett Word-dokument II

Word 2010-dokument

Justera-knapparna.


Den vågräta justeringen avgör utseendet och orienteringen på styckenas kanter. Texten kan vara vänsterjusterad, vilket betyder att textens vänsterkant justeras mot vänstermarginalen, högerjusterad, centrerad eller justerad, vilket betyder att texten justeras jämnt längs vänster- och högermarginalerna.

Den vanligaste justeringen är vänsterjusterad, men du kan ändra till en annan justering för ett eller flera stycken eller för hela dokumentet. Exempelvis centreras ofta rubriken i mitten på sidan i de flesta dokument.

Markera den text som du vill justera eller tryck på CTRL+A om du vill markera all text i dokumentet. Klicka på Vänsterjustera (Bild av knapp ), Högerjustera (Bild av knapp ), Centrera (Bild av knapp ) eller Justera (Bild av knapp ) i gruppen Stycke på fliken Start.

Sida 8 av 11FÖREGNÄSTA