Välja sidorientering

  1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och välj fliken Marginaljusterad.
  2. Klicka på Stående eller Liggande under Orientering.

VisaAnvända stående och liggande format i samma dokument

  1. Markera de sidor som du vill ändra till stående eller liggande format.
  2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och välj fliken Marginaljusterad.
  3. Klicka på Stående eller Liggande.
  4. Klicka på Markerad text i rutan Använd.

 Obs!   Avsnittsbrytningar (avsnittsbrytning: En markering du infogar för att visa ett avsnittsslut. En avsnittsbrytning lagrar avsnittsformateringselement som marginaler, sidorientering, sidhuvuden och sidfötter samt sidnummersekvens.) infogas automatiskt före och efter texten med de nya marginalinställningarna (marginal: Det tomma utrymmet utanför det utskrivna området på en sida.). Om dokumentet redan är indelat i avsnitt (avsnitt: En del av ett dokument där du anger sidformateringsalternativ. Du skapar ett nytt avsnitt när du till exempel vill ändra radnumrering, antal kolumner eller sidhuvuden och sidfötter.) kan du klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt och sedan ändra marginalerna.

 
 
Gäller:
Word 2003