Sida 6 av 18FÖREGNÄSTA

Innehållsförteckningar I: Skapa en enkel innehållsförteckning

Dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning

När du uppdaterar en innehållsförteckning uppmanas du att ange om du vill uppdatera hela innehållsförteckningen eller bara sidnumren.

När du har skapat en innehållsförteckning måste du förmodligen underhålla den. Om du inkluderar fler rubriker i dokumentet, eller om du lägger till mer innehåll, vill du med största sannolikhet att innehållsförteckningen ska inkludera de nya rubrikerna och visa rätt sidnummer.

Om du vill uppdatera innehållsförteckningen börjar du med att markera den. Tryck sedan på F9 eller klicka på Uppdatera innehållsförteckning i verktygsfältet Disposition.

Tips!    Så här öppnar du verktygsfältet Disposition: klicka på Visa verktygsfältet Disposition i dialogrutan Index och förteckningar eller peka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka på Disposition.

När du uppdaterar innehållsförteckningen uppmanas du att ange om du vill uppdatera hela innehållsförteckningen, inklusive alla textposter, eller bara sidnumren. Välj alternativet för sidnummer om du bara har lagt till brödtext och inga nya rubriker. Alternativet är snabbare, vilket märks tydligt i ett längre dokument. Om du däremot har lagt till en ny rubrik eller ändrat texten som visas i innehållsförteckningen väljer du alternativet Uppdatera hela tabellen.

Undvik att redigera poster i själva innehållsförteckningen eftersom ändringarna försvinner om innehållsförteckningen uppdateras. Om du vill ändra texten som visas i innehållsförteckningen redigerar du texten i brödtexten i dokumentet, inte i innehållsförteckningen, och trycker sedan på F9 för att återspegla ändringarna.

Tips!    Uppdatera alltid innehållsförteckningen som en sista åtgärd innan du skriver ut eller skickar dokumentet. På så sätt kan du vara säker på att eventuella "sista minuten"-ändringar inkluderas.

Sida 6 av 18FÖREGNÄSTA