Uppdatera en innehållsförteckning

Om du vill uppdatera en innehållsförteckning som skapats automatiskt utifrån dokumentets rubrikformat klickar du på Referenser > Uppdatera tabell.

Uppdatera innehållsförteckningen

Om du vill uppdatera sidnumren eller texten kan du välja mellan alternativen Uppdatera endast sidnummer och Uppdatera hela tabellen. Mer information om hur du skapar innehållsförteckningar finns i Skapa en innehållsförteckning.

 
 
Gäller:
Word 2013