Tillåta ändringar i delar av ett skyddat dokument

Om du vill tillåta att ändringar görs i delar av ett dokument markerar du dokumentet som skrivskyddat och markerar sedan de delar i dokumentet där du tillåter ändringar.

Du kan göra de här oskyddade delarna tillgängliga för alla som öppnar dokumentet eller så kan du ge behörighet till specifika personer så att bara de kan ändra i de oskyddade delarna av dokumentet.

Vad vill du göra?


Skydda ett dokument och markera de delar som kan ändras

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

 1. Markera kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet i området Redigeringsbegränsningar.
 2. I listan med redigeringsbegränsningar klickar du på Inga ändringar (skrivskydd).
 3. Markera den del av dokumentet som du tillåter ändringar i.

Du kan till exempel markera några stycken, en rubrik, en mening eller ett ord.

 Tips!   Om du vill markera mer än en del av dokumentet samtidigt markerar du en del och trycker sedan ned CTRL samtidigt som du markerar fler delar.

 1. Under Undantag gör du något av följande:
  • Om du vill tillåta alla som öppnar dokumentet att redigera den del som du har markerat, markerar du kryssrutan Alla i listan Grupper.
  • Om du bara vill tillåta vissa personer att redigera den del som du har markerat klickar du på Fler användare och anger sedan användarnamnen.

Ta med ditt namn om du vill kunna redigera den delen av dokumentet. Avgränsa varje namn med ett semikolon.

 Viktigt!   Om du vill skydda dokumentet med användarautentisering och inte med lösenordsskydd bör du ange e-postadresser, inte Microsoft Windows- eller Windows Vista-användarkonton, för användarnamn.

 • Klicka på OK och markera sedan kryssrutorna bredvid namnen på de personer som får redigera den markerade delen.

 Obs!   Om du markerar fler än en person läggs personerna till som ett objekt i rutan Grupper så att du snabbt kan markera dem igen.

 1. Fortsätt att markera delar i dokumentet och tilldela redigeringsbehörigheter till olika användare.
 2. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill tilldela ett lösenord till dokumentet så att de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet, skriver du ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och bekräftar det.

 Obs!   Du måste använda det här alternativet om du har tänkt anslå dokumentet för samtidig redigering.

Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

 • Om du vill kryptera dokumentet så att bara dokumentets verifierade ägare kan ta bort skyddet klickar du på Användarautentisering.

 Obs!   Om du krypterar dokumentet går det inte att samredigera.

Mer information om användarautentisering finns i avsnittet Information Rights Management i Office 2010.

Överst på sidan Överst på sidan

Låsa upp ett skyddat dokument

Om du vill ta bort allt skydd från ett dokument måste du kanske känna till lösenordet som används för dokumentet. Eller också måste du anges som dokumentets verifierade ägare.

Om du är dokumentets verifierade ägare eller om du känner till lösenordet för att ta bort dokumentskydd gör du följande:

 • Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

 • Klicka på Stoppa skydd i åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering.
 • Om du ombes ange ett lösenord skriver du lösenordet.

Överst på sidan Överst på sidan

Göra ändringar i ett dokument med begränsningar

När du öppnar ett skyddat dokument begränsar Microsoft Word 2010 vad du kan ändra baserat på om dokumentägaren har gett dig behörighet att göra ändringar i en specifik del av dokumentet.

I åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering visas knappar som gör att du kan komma till de områden i dokumentet där du har behörighet att göra ändringar.

Åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om du inte har behörighet att redigera någon del av dokumentet begränsas redigeringen i Office Word 2007 och meddelandet ”Sökningen av dokumentet har avslutats" visas när du klickar på knapparna i åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering.

Öppna åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om du stänger åtgärdsfönstret och sedan försöker göra ändringar i delar där du inte har behörighet visas följande meddelande i statusfältet i Word 2007:

Den här ändringen tillåts inte eftersom markeringen är låst.

Så här kommer du tillbaka till åtgärdsfönstret och hittar ett område som du har behörighet att redigera:

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

 1. Klicka på Sök efter nästa område som jag kan redigera eller Visa alla områden som jag kan redigera.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010