Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA

Byta till Word 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Om du klickar på den här knappen Knappen för dialogruteikonen i Word 2010 i Word 2010, vad händer då?

Du döljer tillfälligt menyfliksområdet så att du har mer utrymme för dokumentet.

Du använder en större teckenstorlek för texten.

Ytterligare alternativ visas.

Du lägger till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Var finns verktygsfältet Snabbåtkomst, och när ska du använda det?

Det finns i det hörnet längst upp till vänster på skärmen, och du använder det för dina favoritkommandon.

Den flyter ovanför texten, och du använder den när du behöver göra formateringsändringar.

Det finns i hörnet längst upp till vänster på skärmen och du använder det när du snabbt behöver få åtkomst till ett dokument.

Det finns på fliken Start och du använder det när du snabbt behöver påbörja ett nytt dokument.

Formateringsverktygsfältet visas om:

Du dubbelklickar på den aktiva fliken i menyfliksområdet.

Du markerar text.

Du markerar text och pekar sedan på den.

Allt av ovanstående.

Du kan använda punktlistor med hjälp av fliken ____ och gruppen _____.

Fliken Sidlayout, gruppen Stycke.

Fliken Start, gruppen Stycke.

Fliken Infoga, gruppen Symboler.

Fliken Infoga, gruppen Text.

På vilket av följande sätt gör du när du vill välja inställningar för funktioner som dokumentvisning, korrekturläsning och språk i den nya versionen av Word?

Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

Klicka på AlternativArkiv-menyn.

Högerklicka var som helst i menyfliksområdet och välj Alternativ.

Klicka på Egenskaper på fliken Visa.

Din vän har skickat ett Word 2000-dokument till dig som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Kan du öppna den bifogade filen i den nya versionen av Word?

Ja, men det visas ett varningsmeddelande där du uppmanas använda ett konverteringsprogram.

Ja, men dokumentet öppnas i kompatibilitetsläge.

Ja, om du först aktiverar kompatibilitetsläge med verktygsfältet Snabbåtkomst.

Nej, endast filer från Word 2002 och senare kan öppnas i den nya versionen av Word.

Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA