Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA

Word 2010: Skapa ditt första dokument

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


När bör du spara dokumentet?

Strax efter att du har börjat arbeta.

När du har skrivit klart.

Det spelar ingen roll.

Word markerar med en röd understrykning under texten. Ordet måste vara felstavat.

Stämmer.

Felaktigt.

Medan du skriver trycker du på RETUR för att flytta från en rad till nästa.

Stämmer.

Felaktigt.

För att korrigera ett stavfel:

Dubbelklicka och välj ett alternativ från menyn.

Högerklicka och välj ett alternativ från menyn.

Klicka och välj ett alternativ från menyn.

När du vill radera text är det första du gör:

Tryck på DEL.

Tryck på BACKSTEG.

Markera den text som du vill ta bort.

Det bästa sättet att skapa en rubrik i ett dokument är att:

Använda en större teckenstorlek än för själva brödtexten.

Använda ett rubrikformat.

Du vill framhäva ett par ord i texten. Det första steget är att:

Markera den text du vill formatera och klicka sedan på knappen Fet i gruppen Tecken.

Klicka på Fet i gruppen Tecken på fliken Start.

Tryck hårt på tangenterna.

Sida 10 av 11FÖREGNÄSTA