Ta bort en cell, en rad eller en kolumn från en tabell

  1. Markera de celler (cell: En ruta som skapas i skärningen mellan en rad och en kolumn i ett kalkylblad eller en tabell, där du skriver information.), rader eller kolumner som du vill ta bort.

VisaHur gör jag?

Vissa delar i tabeller (tabell: En eller flera cellrader som vanligtvis används för att visa tal eller andra objekt som referenser eller som används för analys. Objekt i en tabell ordnas i rader och kolumner.) kan endast visas om alla formateringstecken visas. Formateringstecknen visas när du klickar på Visa/dölj stycketecken   bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Standard .

Om du vill markera:

En cell

Klicka på cellens vänstra kant.

Markera tabellcell

En rad

Klicka till vänster om raden.

Markera tabellrad

En kolumn

Klicka på kolumnens översta stödlinje eller kantlinje.

Markera tabellkolumn

Flera celler, rader eller kolumner

Dra muspekaren över cellen, raden eller kolumnen.

Du kan även markera flera objekt som inte är placerade bredvid varandra. Klicka på den första cellen, raden eller kolumnen som du vill markera, tryck på CTRL och klicka sedan på nästa cell, rad eller kolumn.

Text i nästa cell

Tryck på TABB.

Text i föregående cell

Tryck på SKIFT+TABB.

Hela tabellen

Klicka i utskriftslayoutläge (utskriftslayoutläge: En vy av ett dokument eller ett annat objekt så som det kommer att se ut när det skrivs ut. Objekt som sidhuvuden, fotnoter, kolumner och textrutor visas där de kommer att placeras i verkligheten.) på tabellens flytthandtag Korspilshandtag eller dra över hela tabellen.

 Obs!   Du kan också markera rader, kolumner eller hela tabellen genom att klicka i tabellen och sedan använda kommandona MarkeraTabell-menyn eller använda kortkommandon med tangentbordet.

  1. Peka på Ta bort och klicka sedan på Rader eller Kolumner eller CellerTabell-menyn.
  2. Om du vill ta bort celler, klickar du på önskat alternativ.
 
 
Gäller:
Word 2003