Spara ett Word-dokument som en mall

I Microsoft Word 2010 kan du skapa en mall genom att spara ett dokument som en .dotx-fil, .dot-fil eller .dotm-fil (i .dotm-filer kan du aktivera makron).

Vad vill du göra?


Läsa mer om mallar

En mall är en dokumenttyp som skapar en kopia av sig själv när den öppnas.

En affärsplan är till exempel ett vanligt dokument som skrivs i Word. I stället för att skapa affärsplanens struktur från grunden kan du använda en mall där sidlayouten, teckensnittet, marginalerna och formatet är fördefinierade. Du behöver bara öppna mallen och fylla i den text och information som gäller för just det här dokumentet. När du sparar dokumentet som en DOCX- eller DOCM-fil sparas det separat från den mall det baserades på.

I en mall kan du lägga in rekommenderade avsnitt eller obligatorisk text som andra kan använda, liksom innehållskontroller som fördefinierade listrutor eller särskilda logotyper. Du kan skydda särskilda avsnitt i mallen eller förse mallen med ett lösenord som skyddar innehållet mot ändringar.

På office.com finns det Word-mallar för de flesta typer av dokument. Om du har tillgång till Internet klickar du på Nytt på fliken Arkiv och sedan på den mallkategori som du vill använda. Du kan också skapa egna mallar.

 Obs!   Välstrukturerade och avancerade mallar, som deklarationsformulär, bör du helst skapa i särskilda formulärprogram som Microsoft InfoPath 2010.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa mallar (Spara som mall)

Du kan utgå från ett tomt dokument och spara det som en mall, eller skapa en mall som är baserad på ett befintligt dokument eller en befintlig mall.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.
 2. Klicka på Tomt dokument och sedan på Skapa.
 3. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

Du kan också lägga till innehållskontroller, till exempel datumväljare, instruktionstext och grafik som du vill ska finnas med i alla nya dokument som baseras på mallen.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.
 2. Gör något av följande i dialogrutan Spara som:
  • Om du använder en dator där Windows 7 körs går du längst upp i mapplistan och klickar på Mallar under Microsoft Word.
  • Om du använder en dator där Windows Vista körs klickar du på Mallar under Favoritlänkar.
  • Om du använder en dator där Windows XP körs klickar du på Betrodda mallar under Spara i.
 3. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

 Obs!   Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 1. Stäng mallen.

Skapa en mall som bygger på en befintlig mall eller ett befintligt dokument

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.
 2. Klicka på Nytt från befintligt under Tillgängliga mallar.
 3. Klicka på en mall eller ett dokument som liknar den mall som du vill skapa, och klicka sedan på Skapa nytt.
 4. Ändra eventuellt marginalinställningar, sidstorlek och orientering, formatmallar och andra format.

Du kan också lägga till innehållskontroller, till exempel datumväljare, instruktionstext och grafik som du vill ska finnas med i alla nya dokument som baseras på mallen.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.
 2. Gör något av följande i dialogrutan Spara som:
  • Om du använder en dator där Windows 7 körs går du längst upp i mapplistan och klickar på Mallar under Microsoft Word.
  • Om du använder en dator där Windows Vista körs klickar du på Mallar under Favoritlänkar.
  • Om du använder en dator där Windows XP körs klickar du på Betrodda mallar under Spara i.
 3. Namnge den nya mallen, markera Word-mall i listan Filformat och klicka på Spara.

 Obs!   Det går också att spara mallen som Makroaktiverad Word-mall (DOTM-fil) eller Word 97-2003-mall (DOT-fil).

 1. Stäng mallen.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till byggblock i mallar

Byggblock är återanvändbara innehållsdelar eller andra dokumentdelar som sparas i gallerier och som du kan nå och återanvända när som helst. Du kan också spara byggblocken och använda dem ihop med mallar.

Till exempel kan du skapa en rapportmall med två typer av följebrev som användarna kan välja mellan när de skapar rapporter utifrån mallen.

 1. Spara och stäng mallen som du har utformat efter dina egna önskemål och i vilka du vill lägga till olika byggblock som mallanvändarna kan välja bland.
 2. Öppna mallen.

Behåll mallen där du vill lägga till byggblock öppen.

 1. Skapa de byggblock du vill tillhandahålla för mallanvändarna.

Kom ihåg att klicka på mallens namn i rutan Spara i när du fyller i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

Mer information om hur du skapar byggblock och lägger till dem i gallerier finns i Lägga till ett byggblock i ett galleri.

 Obs!   Om du vill att byggblocken ska finnas tillgängliga i eninnehållskontroll för byggblocksgalleri kopplar du byggblocken till en unik kategori i dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 1. Distribuera mallen.

När du skickar eller gör mallen tillgänglig för andra finns de byggblock du sparade med mallen tillgängliga i de angivna gallerierna.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till innehållskontroller i mallar

Du kan underlätta arbetet för alla som använder dina mallar genom att lägga till och konfigurera innehållskontroller som RTF-kontroller, bilder, listrutor eller datumväljare.

Du kanske till exempel låter en kollega ta del av en mall som innehåller en listruta, men kollegan vill använda en annan uppsättning av alternativ i listrutan i det dokument han eller hon har skapat utifrån din mall. Eftersom du gav tillåtelse att redigera listrutan när du lade till innehållskontrollen i mallen kan din kollega snabbt och enkelt ändra mallen så att den passar för hans eller hennes behov.

 Obs!   Om inga innehållskontroller är tillgängliga kan du ha öppnat ett dokument eller en mall som skapats i en tidigare Word-version. Om du vill kunna använda innehållskontrollerna måste du konvertera dokumentet till filformatet Word 2010, vilket du gör genom att klicka på fliken Arkiv och sedan på Info, Konvertera och OK. Spara dokumentet när du har konverterat det.

För att kunna lägga till innehållskontroller måste du först visa fliken Utvecklare.

Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.
 4. Klicka på Primära flikar under Anpassa menyfliksområdet.
 5. Markera kryssrutan Utvecklare i listan och klicka sedan på OK.

Kryssrutan Utvecklare

Lägga till innehållskontroller

Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare och infoga sedan de aktuella kontrollerna.

Menyflik i O14

Infoga en textkontroll där användare kan lägga in text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten så att den blir fetmarkerad eller kursiv, och de kan också skriva in flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på menyfliksbilden RTF-innehållskontroll eller på menyfliksbilden Innehållskontroll för oformaterad text i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Se Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen.

Infoga en bildkontroll

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på Bildkontroll i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Bilsinnehållskontroll

Se Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen.

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna välja alternativ från en lista som du lagt in, eller också kan de skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på knappbilden Innehållskontroll för kombinationsrutoror eller på knappbilden Innehållskontroll för listrutor i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.
 2. Markera innehållskontrollen och klicka sedan på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare .

Menyflik i O14

 1. Om du vill skapa en lista över alternativ klickar du på Lägg till under Egenskaper för kombinationsrutor eller Egenskaper för listrutor.
 2. Ange ett alternativ i rutan Visningsnamn, till exempel Ja , Nej eller Kanske.

Upprepa detta tills alla önskade alternativ finns med i listrutan.

 1. Fyll i alla andra egenskaper som du vill att rutan ska ha.

 Obs!   Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kommer användarna inte att kunna klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga datumväljarkontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för datumväljare

Se Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för kryssrutor

Se Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller om du vill ange särskilda egenskaper för kontrollen.

Överst på sidan Överst på sidan

Infoga en gallerikontroll för byggblock

Om du vill att användarna ska välja ett visst textblock kan du använda byggblockskontroller.

Byggblockskontroller är användbara till exempel när du skapar en kontraktsmall och behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets speciella krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan kan du använda en gallerikontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda byggblockskontroller i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.
 2. Klicka på Innehållskontroll för byggblocksgalleri i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Innehållskontroll för byggblock

 1. Markera innehållskontrollen genom att klicka på den.
 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.
 3. Klicka på Galleri och Kategori för de byggblock som du vill göra tillgängliga i byggblockskontrollen.

I Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller finns det information om hur du anger andra egenskaper för kontrollen.

Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

 1. Markera innehållskontrollen och klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller.
 2. I dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll väljer du om du vill att innehållskontrollen ska kunna tas bort eller redigeras av andra som använder mallen.
 3. Om du vill hålla samman flera innehållskontroller eller några textstycken markerar du kontrollerna eller texten och klickar på Gruppera i gruppen Kontroller.

Anta att du har en ansvarsfriskrivning som är tre stycken långt. Om du grupperar de tre styckena med kommandot Gruppera går det inte längre att redigera den tre stycken långa ansvarsfriskrivningen och den går bara att ta bort som grupp.

Lägga till instruktionstext i mallar

Med instruktionstexter kan mallarna bli lättare att använda. Du kan ändra den standardmässiga instruktionstexten i innehållskontrollerna.

Gör så här om du vill anpassa den standardmässiga instruktionstexten i mallen:

 1. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.

Menyflik i O14

 1. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.
 2. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.
 3. Klicka på Designläge i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Överst på sidan Överst på sidan

Skydda mallar

Du kan välja att skydda enstaka innehållskontroller eller grupper med innehållskontroller i en mall som hindrar användare från att ta bort eller ändra dem. Du kan även skydda hela innehållet i mallen med ett lösenord.

Skydda delar av en mall

 1. Öppna den mall som du vill skydda.
 2. Markera de innehållskontroller som du vill skydda från ändringar.

Om du vill markera flera kontroller klickar du på dessa samtidigt som du håller Ctrl-tangenten nedtryckt.

 1. Klicka på Gruppera i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare, och klicka sedan på Gruppera en gång till.
 2. Klicka på Egenskaper i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare.
 1. Gör något av följande under Lås i dialogrutan Egenskaper för innehållskontroll:
  • Markera kryssrutan Det går inte att ta bort innehållskontrollen. Innehållet kan då redigeras, men själva kontrollen kan inte tas bort från mallen eller ett dokument som är baserat på mallen.
  • Markera kryssrutan Det går inte att redigera innehåll. Kontrollen kan då tas bort, men det går inte att redigera innehållet i kontrollen.

Välj den här inställningen om du vill skydda eventuell text. Om du till exempel ofta infogar en ansvarsfriskrivning kan du skydda texten så att den alltid ser likadan ut, och du kan ta bort ansvarsfriskrivningen från dokument där den inte måste användas.

Koppla ett lösenord till en mall

Gör följande om du vill koppla ett lösenord till dokumentet, så att endast granskare som känner till lösenordet kan häva skyddet:

 1. Öppna den mall som du vill koppla ett lösenord till.
 2. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.
 3. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.
 4. Ange ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och sedan bekräfta lösenordet.

 Viktigt!   Om du väljer att inte använda lösenord kan vem som helst ändra redigeringsbegränsningarna.

Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.

Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010