Spåra ändringar

Om du vill se vem som ändrar vad i ett dokument kan du aktivera Spåra ändringar.

 Tips    Om du vill se alla alternativ för Spåra ändringar på en och samma plats kan du läsa Ändra alternativ för Spåra ändringar . Om du vill ha ännu större kontroll kan du läsa Avancerade alternativ för Spåra ändringar .

Klicka på Granska > Spåra ändringar.

Spåra ändringar i menyfliksområdet i Word

Då används vyn Enkel markering i Word. Alla ändringar som någon gör i dokumentet markeras och var ändringarna finns visas med en linje nära marginalen.

Linje i marginalen som visar att det finns en spårad ändring på platsen

Det visas en liten bubbla på den plats där någon har gjort en kommentar.

Kommentarsikonen i vyn Enkel markering

Du kan visa ändringar och kommentarer genom att klicka på linjen eller bubblan. Då visas vyn Alla markeringar.

Spåra ändringar i vyn Alla markeringar

Om du hellre vill visa alla kommentarer, men inte alla ändringar klickar du på Visa kommentarer.

Kommandot Visa kommentarer

Låt Spåra ändringar vara aktiverat

Nu kan du förhindra att någon annan inaktiverar Spåra ändringar genom att skydda funktionen med ett lösenord. (Se till att komma ihåg lösenordet så att du kan inaktivera funktionen när du vill acceptera eller ignorera ändringarna.)

  1. Klicka på Granska.
  2. Klicka på pilen intill Spåra ändringar och klicka på Lås spårning.

Kommandot Lås ändringar på menyn Spåra ändringar

  1. Skriv ett lösenord och skriv det sedan igen i rutan Bekräfta lösenordet.
  2. Klicka på OK.

Om spårade ändringar är låsta kan du inte inaktivera ändringsspårning och inte heller acceptera eller ignorera ändringarna.

Du kan häva låset genom att klicka på pilen intill Spåra ändringar och klicka på Lås spårning igen. Du uppmanas att skriva in ditt lösenord i Word. När du har gjort det och klickat på OK är Spåra ändringar fortfarande aktiverat men du kan acceptera och ignorera ändringar.

Inaktivera Spåra ändringar

Om du vill inaktivera Spåra ändringar klickar du på knappen Spåra ändringar. Nya ändringar markeras inte längre i Word, men alla tidigare spårade ändringar behåller sin markering i dokumentet tills du tar bort dem.

Ta bort spårade ändringar

 Viktigt    Det enda sättet att få bort spårade ändringar från ett dokument är att acceptera eller ignorera dem. Om du väljer Ingen markering i rutan Visa för granskning kan du se hur det slutgiltiga dokumentet kommer att se ut, men spårade ändringar döljs bara tillfälligt. Ändringarna tas inte bort och visas igen nästa gång dokumentet öppnas. Om du vill ta bort spårade ändringar permanent måste du acceptera eller ignorera dem.

Klicka på Granska > Nästa > Acceptera eller ignorera.

Knapparna Acceptera, Ignorera och Nästa

Ändringen accepteras eller tas bort och du tas till nästa ändring.

Om du vill ta bort kommentarer ur dokument klickar du på de enskilda kommentarerna och klickar sedan på Ta bort eller på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

 Tips    Innan du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet bör du köra Dokumentkontroll. Med det här verktyget kontrolleras om det finns kvar spårade ändringar och kommentarer, dold text, namn i egenskaper och annan information i dokumentet som kan vara olämplig att dela med sig av till många andra. Du kör Dokumentkontroll genom att klicka på Arkiv > Info > Felsök > Kontrollera dokument .

 
 
Gäller:
Word 2013