Söka efter ett klipp

  1. Peka på Bild på menyn Infoga och klicka sedan på ClipArt.
  2. Skriv det ord eller den fras som beskriver den fil (medieklipp: En mediefil, med till exempel bild, ljud, animering eller film.) som du söker efter, alternativt hela eller delar av filnamnet i åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.) ClipArt i rutan Sök efter.
  3. Gör något eller båda av följande om du vill begränsa sökningen:
    • Om du vill begränsa sökresultaten till en viss samling filer i rutan Sök i, klickar du på pilen och markerar de samlingar som du vill söka i.
    • Om du vill begränsa sökresultaten till en viss typ av mediafil i rutan Resultaten ska vara:, klickar du på pilen och markerar kryssrutan bredvid den typ av filer som du söker efter.
  4. Klicka på Sök.

VisaTips!

Om du inte vet det exakta filnamnet kan du ersätta en eller flera bokstäver med jokertecken. Skriv en asterisk (*) i stället för noll eller andra tecken i filnamnet. Använd frågetecknet (?) i stället för ett tecken i ett filnamn.

 
 
Gäller:
Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, PowerPoint 2003, Word 2003