Skydda dina filer i händelse av programkrasch

Ibland kraschar program, kanske på grund av att strömmen bryts. Dessutom kan användaren råka stänga en fil utan att spara den. Du kan undvika risken för att du blir av med dina filer om olyckan är framme genom att aktivera Återskapa automatiskt och Spara automatiskt.

  1. Klicka på Arkiv > Inställningar > Spara.
  2. Se till att kryssrutan Spara information för återskapning var n:te minut är markerad.
  3. I Word, Excel och PowerPoint ser du till att kryssrutan Behåll den senaste versionen som har sparats automatiskt om jag stänger utan att spara är markerad.

 Viktigt    Använd knappen Spara och använd den ofta. Du försäkrar dig om att arbetet du håller på med inte går förlorat genom att ofta klicka på Spara Bild på knapp (eller tryck på Ctrl+S).

Tips!

Om du anger ett lågt värde, t.ex. 10, i rutan minuter, riskerar du aldrig att förlora mer än de senaste tio minuternas arbete.

Å andra sidan blir Office snabbare att använda om du anger ett högre värde i rutan minuter, t.ex. 20.

Läs mer

Med Återskapa automatiskt sparas mer än bara dina filer – dessutom sparas din arbetsyta (om det går). Anta till exempel att strömmen går och du har flera kalkylblad öppna i Excel. När du startar Excel igen sker ett försök att öppna alla kalkylblad igen i samma layout och med samma celler markerade.

i Word, Excel och PowerPoint ger Återskapa automatiskt ytterligare en fördel. Där kan funktionen användas för att återskapa en tidigare version av en fil.

 
 
Gäller:
Excel 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010