Skriva ut flera kopior av ett dokument

  1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.
  2. Överst på sidan Skriv ut, bredvid knappen Skriv ut finns rutan Kopior med pilknappar uppåt och nedåt. Där kan du välja hur många kopior du vill skriva ut.

Skriva ut flera kopior

  1. Välj ett antal (antingen genom att skriva direkt eller med hjälp av pilarna), välj skrivare och ändra eller behåll önskade inställningar. Klicka sedan på Skriv ut.
 
 
Gäller:
Word 2013