Sida 1 av 8FÖREGNÄSTA

Skapa visuellt tilltalande dokument i Word 2010

Dokument med grafik Effektiva dokument förmedlar viktig information på ett välstrukturerat sätt, och Word 2010 innehåller många alternativ som hjälper dig att utforma informationen så att den verkligen framhävs. I den här kursen lär du dig hur du arbetar med grafiken så att texten och bilderna syns.


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningen kräver Word 2010.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.
  • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Använd texteffekterna om du vill tillämpa samma typer av formatering som du använder för grafik och bilder direkt på dokumenttexten.
  • Justera, korrigera och förbättra bilder med bildredigeringsverktyg.
  • Infoga skärmurklipp och skärmbilder i dokument.
  • Lägg till och redigera SmartArt-grafik.

Sida 1 av 8FÖREGNÄSTA