Skapa nyhetsbrev med spalter

Vad vill du göra?


Lägga till spalter i delar av ett dokument

  1. Markera den text som du vill formatera som spalter, eller placera markören där du vill att spalterna ska börja.
  2. Klicka på Spalter i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.
  3. Klicka på Fler spalter.
  4. Klicka på önskat antal spalter.
  5. Klicka på Markerad text eller Härifrån och framåt i listan Använd i.

 Obs! 

  • Om du vill lägga till en lodrät linje mellan spalterna klickar du på Spalter igen, klickar på Fler spalter och markerar kryssrutan Linje mellan. Du kan också justera bredd och avstånd för spalterna.
  • Om du vill ändra layouten igen längre fram i dokumentet markerar du önskad text eller klickar där du vill ändra layouten och följer samma steg. Du kan till exempel ändra från en layout med en spalt till en layout med två spalter och sedan ändra tillbaka till layouten med en spalt på en sida längre fram.

Överst på sidan Överst på sidan

Formatera ett dokument med spalter

Du kan följa dessa steg innan du skriver text i ett tomt dokument.

  1. Klicka på Spalter i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.
  2. Klicka på den layout som du vill använda.

Nu formateras dokumentet med spalter.

 Obs!   Om du vill lägga till en lodrät linje mellan spalterna klickar du på Spalter igen, klickar på Fler spalter och markerar kryssrutan Linje mellan. Du kan också justera bredd och avstånd för spalterna.

Överst på sidan Överst på sidan

Utgå från en mall

Det snabbaste sättet att formatera filen är att börja med en mall som redan har den layout som du vill använda. På så sätt behöver du bara ersätta platshållartexten i mallen med egen text.

Du kan välja bland flera olika layouter på webbplatsen Mallar på Microsoft Office.com. Sök bara efter nyhetsbrev med spalter.

Överst på sidan Överst på sidan

Sluta använda spalter

Det finns inget Ångra-kommando som du kan använda för att återställa dokumentet till ett format med bara en spalt, men du kan ångra ett format med flera spalter genom att följa stegen nedan.

  • Klicka på Spalter i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på En om du vill byta tillbaka till ett format med en spalt.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010