Skapa nya formatmallar

  1. Om åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.) Formatmallar och formatering inte är öppet, klickar du på Formatmallar och formateringbild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formatering.
  2. Klicka på Nytt Format i åtgärdsfönstret Formatmallar och formatering.
  3. Ange ett nytt namn på formatmallen (formatmall: En kombination av format, t.ex teckensnitt, teckenstorlek och indrag, som du namnger och lagrar som en uppsättning. När du använder formatmallen på markerad text, får texten alla formateringsinstruktioner på samma gång.) i rutan Namn.
  4. Klicka på i rutan TypStycke, Tecken, Tabell eller Lista för att ange vilken typ av formatmall du skapar.
  5. Markera önskade alternativ eller klicka på Format om du vill visa fler alternativ.

VisaTips!

Om du vill bygga en formatmall på en text du redan har formaterat, markerar du den och baserar den nya formatmallen på den formatering och andra egenskaper som använts på den markerade texten.

 
 
Gäller:
Word 2003