Sida 5 av 18FÖREGNÄSTA

Innehållsförteckningar I: Skapa en enkel innehållsförteckning

Dialogrutan Index och förteckningar som öppnas från Infoga-menyn

Bildtext 1 Öppna Infoga-menyn, peka på Referens och klicka på Index och förteckningar.
Bildtext 2 Klicka på fliken Innehållsförteckning. Om du vill använda standardformatet för innehållsförteckningen klickar du bara på OK.

När texten har markerats är det dags att samla all text i innehållsförteckningen. Word gör jobbet åt dig!

Börja med att placera insättningspunkten där du vill att innehållsförteckningen ska visas, normalt sett i början av dokumentet. Öppna Infoga-menyn, peka på Referens, klicka på Index och förteckningar och gå till fliken Innehållsförteckning.

Om du vill använda standardalternativen klickar du på OK för att skapa innehållsförteckningen.

Som du ser kan du välja mellan många olika alternativ. Under resten av kursen ska vi titta närmare på några av dem.

Sida 5 av 18FÖREGNÄSTA