Skapa en innehållsförteckning

Det lättaste sättet att skapa en innehållsförteckning är att använda en fördefinierad formatmall för dispositionsnivå (dispositionsnivå: Styckeformatering som du använder för att tilldela stycken hierarkiska nivåer (Nivå 1 till 9) i dokumentet. När du har tilldelat dispositionsnivåer kan du arbeta med dokumentet i dispositionsvy eller i dokumentöversikten.) eller formatmall för rubriker (rubrikmall: Formatering som används i en rubrik. I Microsoft Word finns nio olika inbyggda rubrikmallar: Rubrik 1 till Rubrik 9.). Om du redan använder en formatmall för dispositionsnivå eller rubriker gör du så här:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen.
 2. Peka på ReferensInfoga-menyn och klicka på Index och förteckningar.
 3. Klicka på fliken Innehållsförteckning.
 4. Om du vill använda en av de tillgängliga layouterna klickar du på en layout i rutan Format.
 5. Markera andra alternativ för innehållsförteckningen.

Om du inte använder någon formatmall för dispositionsnivå eller rubriker gör du något av följande:

VisaSkapa en innehållsförteckning men hjälp av dispositionsnivåerna

 1. Klicka på Disposition, peka på VerktygsfältVisa-menyn.
 2. Markera den första rubriken som du vill ska vara med i innehållsförteckningen.
 3. Markera den dispositionsnivå som du vill koppla till den markerade paragrafen i verktygsfältet Disposition.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för varje rubrik som du vill ta med i innehållsförteckningen.
 5. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen.
 6. Peka på ReferensInfoga-menyn och klicka på Index och förteckningar.
 7. Klicka på fliken Innehållsförteckning.
 8. Om du vill använda en av de tillgängliga layouterna klickar du på en layout i rutan Format.
 9. Markera andra alternativ för innehållsförteckningen.

VisaSkapa en innehållsförteckning med egna mallar

Om du använt egna mallar till rubrikerna anger du vilka formatmallsinställningar som ska användas när du sammanställer innehållsförteckningen.

 1. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen.
 2. Peka på ReferenserInfoga-menyn och klicka på Index och förteckningar.
 3. Klicka på fliken Innehållsförteckning.
 4. Klicka på Alternativ.
 5. Under Tillgängliga formatmallar söker du efter den formatmall som du har använt till rubrikerna i dokumentet.
 6. Under Rubrik, till höger om formatmallsnamnet, anger du ett tal från 1 till 9 som motsvarar den rubriknivå som formatmallen ska användas på.

Obs!  Om du endast vill använda egna mallar tar du bort rubriknumren för fördefinierade mallar, t ex Rubrik 1.

 1. Upprepa steg 5 och 6 för varje rubrikformatmall som ska ingå i innehållsförteckningen.
 2. Klicka på OK.
 3. Om du vill använda en av de tillgängliga layouterna klickar du på en layout i rutan Format.
 4. Markera andra alternativ för innehållsförteckningen.

VisaSkapa en innehållsförteckning utifrån markerade poster

Använd rutan Markera innehållsförteckning när du vill infoga TOC-fält (fält: En uppsättning koder som instruerar Microsoft Word att automatiskt infoga text, bilder, sidnummer och annat i ett dokument. Fältet DATE infogar till exempel aktuellt datum.) i dokumentet.

 1. Markera den första delen som du vill ska ingå i innehållsförteckningen.
 2. Tryck på ALT+SKIFT+O.
 3. Markera nivå i rutan Nivå och klicka på Markera.
 4. Om vill markera fler poster klickar du först i rutan Post och klickar sedan på Markera. När du har lagt in alla poster klickar du på Stäng.
 5. Klicka där du vill infoga innehållsförteckningen.
 6. Peka på ReferensInfoga-menyn och klicka på Index och förteckningar.
 7. Klicka på fliken Innehållsförteckning.
 8. Klicka på knappen Alternativ.
 9. I rutan Alternativ för innehållsförteckning markerar du kryssrutan Innehållsförteckningsord.
 10. Avmarkera kryssrutorna Format och Dispositionsnivå.

 Obs! 

 
 
Gäller:
Word 2003