Redigera PDF-innehåll i Word

Med Word 2013 kan du konvertera ett PDF-dokument till ett Word-dokument och redigera innehållet.

Om du vill konvertera en PDF öppnar du den precis som du öppnar andra slags dokument.

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.
  2. Ange PDF-filens plats genom att klicka på Bläddra.
  3. Leta rätt på PDF-filen och klicka på Öppna.

Det konverterade dokumentet överensstämmer kanske inte exakt sida för sida med originalet. Rad- och sidbrytningarna kan till exempel hamna på andra platser. Mer information finns i Varför ser min PDF annorlunda ut i Word?

 Tips    Konverteringen fungerar bäst med dokument som till övervägande del består av text.

Mer information

PDF (Portable Document Format) är ett format som ofta används för att dela slutgiltiga versioner av dokument.

Mer information om hur du sparar dokument i PDF-format finns i Konvertera ett dokument till PDF-format. Mer information om hur du skapar och sparar PDF-filer i de flesta Office 2007-program finns i avsnittet Microsoft Office 2007-tillägg: Spara som PDF eller XPS.

 
 
Gäller:
Word 2013