Sida 4 av 11FÖREGNÄSTA

Word 2010: Skapa ditt första dokument

Word-dokument med stavningsfel och dålig grammatik


Efterhand som du skriver kommer Word att varna dig vid stavfel och grammatiska misstag genom att infoga en vågig röd, grön eller blå understrykning för den text som Word anser kan vara ett misstag:

Röd understrykning    Det markerar antingen ett möjligt stavfel eller att Word inte känner igen ett ord, som t.ex. ett egennamn eller ett geografiskt namn.

Grön understrykning    Word anser att grammatiken bör ses över.

Blå understrykning    Ett ord är rättstavat, men tycks inte vara det rätta ordet för den meningen.

Vad kan du göra med understrykningarna? Om du högerklickar på ett understruket ord får du se föreslagna ändringar (ibland kanske Word inte har några alternativa stavningar). Klicka på ett ändringsförslag för att ersätta ordet i dokument och understrykningen tas bort. Observera att om du skriver ut ett dokument som har dessa understrykningar så kommer de inte att visas på de utskrivna sidorna.

Ett varningens ord om gröna och blåa understrykningar: Word är riktigt bra på stavning, vilket är ganska enkelt, det mesta, men grammatik och korrekt ordval kräver omdöme. Om du tycker att du har rätt och Word har fel kan du ignorera den föreslagna ändringen och ta bort understrykningen. Du får se hur du gör det i övningen.

Tips    Om du föredrar att inte stanna varje gång du ser vågiga understrykningar kan du ignorera dem och skriva vidare. När du är färdig kan du be Word att kontrollera all stavning och grammatik på en gång. Du får lära dig hur du gör det i övningen.

Sida 4 av 11FÖREGNÄSTA