Räkna antalet ord i ett dokument

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

I Microsoft Word räknas antalet ord i ett dokument medan du skriver. Det går också att räkna följande:

 • sidor
 • stycken
 • rader
 • tecken, med eller utan blanksteg
Vad vill du göra?


Räkna antalet ord

Räkna antalet ord medan du skriver

När du skriver ett dokument räknas antal sidor och ord i dokumentet automatiskt. Antalet visas i statusfältet längst ned i arbetsytan.

Statusfältet med antal ord

Om antal ord inte visas i statusfältet högerklickar du på det och klickar sedan på Räkna ord.

Räkna antalet ord i en eller flera markeringar

I stället för att räkna antalet ord i ett helt dokument kan du räkna antalet ord i en eller flera markeringar i dokumentet. Markeringar som du vill räkna ord i måste inte vara placerade bredvid varandra.

 • Markera den text som du vill räkna antalet ord i.

Markeringens ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1 440 innebär att markeringen innehåller 100 ord av totalt 1 440 ord i dokumentet.

 Tips!   Om du vill markera textområden som inte finns intill varandra markerar du det första området, håller ned CTRL och markerar sedan nästa område.

Räkna antalet ord i en textruta

 • Markera texten i textrutan.

Textrutans ordantal visas i statusfältet. Exempel: 100/1440 innebär att textrutan innehåller 100 ord av totalt 1 440 ord i textrutan.

 Obs!   Om du vill räkna antalet ord i flera textrutor håller du ned CTRL medan du markerar texten i varje ruta som ska ingå i beräkningen. Det totala antalet ord i all markerad text i textrutorna ingår nu i ordantalet.

Ta med text i fotnoter, slutkommentarer och textrutor i ordantalet

 1. Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

 1. Markera kryssrutan Ta med textrutor, fotnoter och slutkommentarer i dialogrutan Räkna ord.

Överst på sidan Överst på sidan

Infoga antalet ord i dokumentet

 1. Klicka där du vill lägga till antalet ord som finns i dokumentet.
 2. Klicka på Snabbdelar i gruppen Text på fliken Infoga.

Menyfliksområdet i Office 2010

 1. Klicka på Fält.
 2. Klicka på NumWords i listan Fältnamn och klicka sedan på OK.

 Obs!   Du kan också lägga till antalet sidor eller tecken genom att klicka på NumPages eller NumChars i listan Fältnamn.

Överst på sidan Överst på sidan

Räkna antalet sidor, tecken, stycken och rader

I dialogrutan Räkna ord visas antalet sidor, stycken, rader och antalet tecken, med eller utan blanksteg, i dokumentet.

 • Klicka på Räkna ord i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010, Word 2007