Placera grafikobjekt och text

Gör något av följande:

VisaÄndra marginaler runt text i en figur eller textruta

VisaJustera text i en figur eller textruta

När du vill justera texten lodrätt (uppifrån och ned) i en figur (Figurer: En grupp former som är klara att använda och omfattar grundläggande former som rektanglar och cirklar, samt olika linjer och kopplingar, blockpilar, symboler i flödesscheman, stjärnor och banderoller, samt bildtexter.) eller textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.), kan du använda kommandot TextorienteringFormat-menyn.

 1. Klicka på figuren eller textrutan som innehåller den text du vill justera.

Figuren måste innehålla text innan du kan ändra textjusteringen.

 1. Gör något av följande:

VisaÄndra alternativ för textradbrytning i bilder och ritade objekt

Du kan ändra inställningen för en flytande arbetsyta (arbetsyta: Ett område där du kan rita olika figurer. Eftersom figurerna finns på arbetsytan kan de flyttas och ändra storlek som en enhet.) eller ett ritat objekt (ritat objekt: Ett grafiskt objekt du ritar eller infogar, som kan ändras och förbättras. Ritade objekt kan vara figurer, kurvor, linjer och WordArt.) som inte är på en arbetsyta. Du kan inte ändra inställningen för ett objekt som är på en arbetsyta.

 1. Markera bilden, det ritade objektet och arbetsytan.
 2. Klicka på kommandot för objekttypen på Format-menyn. Du kan t ex klicka på Figur eller Bild och sedan på fliken Layout.
 3. Klicka på önskat alternativ för radbrytning av text.
 4. Fler alternativ för radbrytning av text visas om du klickar på Avancerat och sedan på fliken Figursättning.

 Obs!   Om du vill att texten ska radbrytas inom det ritade objektet högerklickar du på objektet, klickar på kommandot för den typ av objekt som du har markerat, t ex Formatera figur eller Formatera textruta, och klickar sedan på fliken Textruta. Markera eller avmarkera kryssrutan Gör radbyte i figur.

VisaFlytta ett ritat objekt framför eller bakom text

 1. Du kan ändra den här inställningen för en arbetsyta (arbetsyta: Ett område där du kan rita olika figurer. Eftersom figurerna finns på arbetsytan kan de flyttas och ändra storlek som en enhet.) eller ett flytande objekt (flytande objekt: En bild eller ett annat objekt som infogas i ett ritlager så att du kan placera objektet exakt på sidan eller framför eller bakom text och andra objekt.) som inte är på en arbetsyta. Du kan inte ändra den här inställningen för ett infogat (infogat objekt: En bild eller ett annat objekt som har placerats direkt i texten vid insättningspunkten.) objekt eller ett objekt som är på en arbetsyta.
 2. Markera bilden, det ritade objektet och arbetsytan.
 3. Klicka på Ritobjekt i verktygsfältet Rita, peka på Ordna och klicka sedan på Placera framför text eller Placera bakom text.

VisaPlacera ett ritat objekt i relation till sida, text eller annan fästpunkt

Du kan ändra den här inställningen för en arbetsyta (arbetsyta: Ett område där du kan rita olika figurer. Eftersom figurerna finns på arbetsytan kan de flyttas och ändra storlek som en enhet.) eller ett flytande objekt (flytande objekt: En bild eller ett annat objekt som infogas i ett ritlager så att du kan placera objektet exakt på sidan eller framför eller bakom text och andra objekt.) som inte är på en arbetsyta. Du kan inte ändra den här inställningen för ett infogat (infogat objekt: En bild eller ett annat objekt som har placerats direkt i texten vid insättningspunkten.) objekt eller ett objekt som är på en arbetsyta.

 1. Klicka på kommandot för det objekt som du har markerat på Format-menyn, t ex figur, textruta, bild eller arbetsyta. Klicka sedan på fliken Layout och därefter på Avancerat.
 2. Klicka på fliken Bildläge i dialogrutan Avancerad layout och markera sedan önskade alternativ för de vågräta och lodräta fästpunkterna, t ex marginal, sida och stycke. Du kan justera objektet relativt till fästpunkten eller ange en exakt placering med siffror för objektets placering i förhållande till fästpunkten.

VisaTips!

Du kan fästa ett objekt vid ett stycke, så att de flyttas tillsammans:

 • Markera kryssrutan Flytta objekt med text om du vill att objektet ska flyttas med stycket.
 • Markera kryssrutan Lås fästpunkt för att se till att objektet är fäst till samma stycke när du flyttar objektet.
 • Om du vill att objekt med samma formatering ska kunna överlappa varandra markerar du kryssrutan Tillåt överlappande text.

VisaPlacera en ram

Du kan placera en ram (ram: En behållare som du kan ändra storlek på och placera var som helst på sidan. Du måste använda en ram i stället för en textruta om du vill placera text eller bilder som innehåller kommentarer, fotnoter, slutkommentarer eller vissa fält.) genom att dra i den men du kan också justera den efter en referenspunkt, t ex ett stycke, en sida, en marginal eller en tidningsspalt. En ram puffar den omgivande texten åt sidan. Ramen är alltid fäst mot det närmaste stycket och visas på samma sida som stycket den är fäst mot.

 1. Markera ramen, högerklicka och klicka sedan på Formatera ram.
 2. I avsnitten Vågrätt och Lodrätt klickar du på valfria alternativ.

 Obs! 

 • Om du vill vara säker på att den markerade ramen flyttas upp eller ned med stycket som den är fäst vid, markerar du kryssrutan Flytta med text. Markera kryssrutan Lås fästpunkt för att se till att ramen är fäst till samma stycke när du flyttar ramen.
 • Du kan även placera ramen genom att dra den. Markera ramen genom att föra pekaren över ramens kant tills pekaren blir ett pilkors. Dra sedan ramen till en ny plats.

VisaÄndra storlek en textruta så att den anpassar sig efter storleken på texten

Du kan ändra storlek på en textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller en figur (Figurer: En grupp former som är klara att använda och omfattar grundläggande former som rektanglar och cirklar, samt olika linjer och kopplingar, blockpilar, symboler i flödesscheman, stjärnor och banderoller, samt bildtexter.) som innehåller text, så att den har samma storlek som texten. Inställningen gäller inte länkade textrutor.

 1. Markera textrutan. Flytta pekaren över kantlinjen tills pekaren ändras till en korspil och klicka sedan på kantlinjen.
 2. Klicka på kommandot för objekttypen på Format-menyn. Du kan t ex klicka på Figur eller Bild och sedan på fliken Textruta.
 3. Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text.
 
 
Gäller:
Word 2003