Öppna ett Word 2007-dokument i en tidigare version av Word

Om du vill kunna öppna DOCX- eller DOCM-filer från Microsoft Office Word 2007 med Microsoft Office Word 2003, Word 2002 eller Word 2000, måste du installera Microsoft Office Compatibility Pack för 2007 Office Word-, Excel- och PowerPoint-filformaten och eventuellt ytterligare Office-uppdateringar. Med hjälp av Compatibility Pack för Office 2007 kan du öppna, redigera vissa element och spara Office Word 2007-dokument i tidigare versioner av Word.

Artikelinnehåll


Installera Compatibility Pack

Du kan hämta Compatibility Pack för Office 2007 från Microsoft Office Online.

Med Compatibility Pack kan du använda några av de tidigare versionerna av Word för att öppna Office Word 2007-dokument som sparats i DOCX- och DOCM-format. Du kan inte öppna Office Word 2007-malldokument som sparades i DOTX- eller DOTM-format.

Överst på sidan Överst på sidan

Dokumentelementsändringar i tidigare versioner

Även om du kan öppna Office Word 2007-filer i tidigare versioner av Word kanske du inte kan ändra vissa objekt som skapades med de nya eller utvecklade funktionerna i Office Word 2007. Ekvationer blir t.ex. bilder som inte kan ändras. Nedan följer en lista på dokumentelement som ändras när de öppnas i en tidigare version av Word.

Office Word 2007-element Ändring när de öppnas i tidigare version
Ekvationer Blir grafik och kan inte ändras.
Teman Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda teman.
Temafärger Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda temafärger.
Temateckensnitt Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda temateckensnitt.
Temaeffekter Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda effekter.
Innehållskontroller Konverteras permanent till statisk text.
Spårade flyttningar Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.
Teckensnitt i sidhuvud och brödtext Konverteras permanent till statisk formatering. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kommer teckensnitt i sidhuvud och brödtext inte att ändras automatiskt om du använder ett annat format.
Relativa textrutor Konverteras automatiskt till absolut placering.
Marginaler Konverteras permanent till absolut placering. Om filen senare öppnas i Office Word 2007 kommer marginalerna inte att ändras automatiskt om du använder ett annat format.
Litteraturförteckning Konverteras permanent till statisk text.
Citat Konverteras permanent till statisk text.
Platshållartext i citat Konverteras permanent till statisk text.
Platshållartext i innehållskontroller Konverteras permanent till statisk text.
OfficeArt Endast en liten delmängd illustrationer är tillgängliga.
Scheman och diagram Vissa scheman och diagram konverteras till bilder och kan inte ändras.

 Obs!   Förutom ändringarna som räknas upp i tabellen uppträder följande objekt annorlunda när du öppnar en Office Word 2007 fil i DOCX- eller DOCM-format i Word 2000:

  • Makron och makrosignaturer tas bort.
  • Data för kopplade dokument går förlorade och du kommer inte att kunna ansluta till datakällor.
  • Du kommer inte att kunna öppna lösenordsskyddade filer, även om du känner till lösenordet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2007