Open XML-format och filnamnstillägg

Från och med Microsoft Office 2007 använder Office XML-baserade filformat, till exempel DOCX, XLSX och PPTX. De här formaten och filnamnstillägget gäller Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint. Den här artikeln innehåller information om de viktigaste fördelarna med formaten, om filnamnstilläggen, samt om hur du kan dela Office-filer med användare som har tidigare versioner av Office.

Namn på filnamnstillägg

Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Vilka är XML-filnamnstilläggen?

Går det att dela filer med olika versioner av Office?


Vilka är fördelarna med Open XML-format?

Open XML-format medför en rad fördelar – inte bara för utvecklare och de lösningar de utvecklar, utan också för enskilda användare, liksom för små och stora företag:

  • Utrymmessnåla filer     Filerna komprimeras automatiskt och kan i vissa fall vara upp till 75 procent mindre. Open XML-format använder zip-komprimering för att lagra dokument. Det möjliggör viktiga kostnadsbesparingar eftersom det krävs mindre diskutrymme för att lagra filer och mindre bandbredd för att skicka filer med e-post, i nätverk och via Internet. När du öppnar en fil zippas den upp automatiskt. När du sparar en fil zippas den automatiskt ihop igen. Du behöver inte installera några särskilda zip-verktyg för att öppna och stänga filer i Office.
  • Förbättrad återställning av skadade filer     Filerna är strukturerade i moduler, vilket innebär att olika datakomponenter i filen är avgränsade från varandra. Filerna kan därför öppnas även om en komponent i filen (t.ex. ett diagram eller en tabell) är skadad eller korrupt.
  • Bättre integritet och mer kontroll över privat information     Dokument kan delas konfidentiellt, eftersom personligt identifierbar information och känslig affärsinformation, t.ex. författarnamn, kommentarer, spårade ändringar och filsökvägar, lätt kan hittas och tas bort med funktionen för dokumentkontroll.
  • Bättre integrering och interoperabilitet för affärsdata     Med XML-format som datainteroperabilitetsmetod för produkterna i Office kan dokument, kalkylblad, formulär och presentationer sparas i ett XML-format som är fritt tillgängligt för vem som helst att använda och licensiera utan avgifter. Office stöder även kunddefinierade XML-scheman som förbättrar de befintliga dokumenttyperna i Office. Det innebär att kunder lätt kan låsa upp information i befintliga system och utnyttja den i de välbekanta Office-programmen. Information som skapas i Office kan lätt utnyttjas i andra affärsprogram. Allt du behöver för att öppna och redigera en Office-fil är ett ZIP-verktyg och en XML-redigerare.
  • Enklare identifiering av dokument med makron     Filer som sparas med standardtillägget "x" (t.ex. .docx, .xlsx och .pptx) kan inte innehålla VBA-makron (Visual Basic for Applications) eller XML-makron. Endast filer med ett filnamnstillägg som slutar med ett "m" (t.ex. .docm, .xlsm och .pptm) kan innehålla makron.

Listan Filformat

Innan du bestämmer dig för att spara filen i binärt format bör du läsa avsnittet Går det att dela filer med olika versioner av Office?.

Överst på sidan Överst på sidan

Vilka är XML-filnamnstilläggen?

Dokument, kalkylblad och presentationer som du skapar i Office sparas som standard i XML-format med de nya filnamnstilläggen med ett "x" eller ett "m" i slutet av de filnamnstillägg som du redan är van vid. Tillägget "x" betecknar en XML-fil som inte innehåller några makron, och "m" en XML-fil som innehåller makron. Om du exempelvis sparar ett dokument i Word används numera filnamnstillägget .docx som standard, i stället för filnamnstillägget .doc.

Spara en fil som .docx

Samma ändring har skett när du sparar en fil som en mall. Filnamnstilläggen för mallar från tidigare versioner finns kvar, men nu har de ett "x" eller "m" sist i namnet. Om filen innehåller kod eller makron måste du spara den med det nya makroaktiverade XML-filformatet, och ett "m" som i "makro" läggs till i filnamnstillägget.

Följande tabeller innehåller alla standardfilnamnstillägg i Word, Excel och PowerPoint.

Word

XML-filtyp Filnamnstillägg
Dokument .docx
Makroaktiverat dokument .docm
Mall .dotx
Makroaktiverad mall .dotm

Excel

XML-filtyp Filnamnstillägg
Arbetsbok .xlsx
Makroaktiverad arbetsbok .xlsm
Mall .xltx
Makroaktiverad mall .xltm
Binär arbetsbok (ej XML-format) .xlsb
Makroaktiverat tillägg .xlam

PowerPoint

XML-filtyp Filnamnstillägg
Presentation .pptx
Makroaktiverad presentation .pptm
Mall .potx
Makroaktiverad mall .potm
Makroaktiverat tillägg .ppam
Bildspel .ppsx
Makroaktiverat bildspel .ppsm
Bild .sldx
Makroaktiverad bild .sldm
Office-tema .thmx

Överst på sidan Överst på sidan

Går det att dela filer med olika versioner av Office?

I Office kan du spara filer både i Open XML-format och i det binära filformatet som användes i tidigare versioner av Office. Den här versionen av Office innehåller dessutom kompatibilitetskontroller och filkonverterare som underlättar fildelning mellan olika versioner av Office.

Öppna befintliga filer i Office     Du kan öppna och arbeta med en fil som har skapats i en tidigare version av Office, och sedan spara filen i dess befintliga format. Eftersom du kanske arbetar med ett dokument tillsammans med någon som har en tidigare version används en kompatibilitetskontroll i Office för att kontrollera att du inte har använt några funktioner som inte stöds i tidigare versioner av Office. När du sparar filen uppmärksammas du på sådana eventuella funktioner så att du kan ta bort dem innan du fortsätter att spara filen.

Öppna Office-filer i tidigare versioner av Office     Du kan öppna och redigera en Office-fil i Microsoft Word, Excel eller PowerPoint 2003 genom att hämta nödvändiga filkonverterare. På en dator med en tidigare version av Office går du till Download Center och hämtar Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel and PowerPoint File Formats.

 Viktigt   För att filkonverterarna ska fungera måste den tidigare versionen av Microsoft Office först uppdateras till den service pack-version som anges här. När du har installerat service pack-versionen för din version av Office hämtar du konverteraren.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010