Öppna ett Word 2010-dokument i en tidigare version av Word

Om du vill kunna öppna DOCX- eller DOCM-filer från Microsoft Word 2010 med Microsoft Office Word 2003, Word 2002 eller Word 2000, måste du installera Microsoft Office Compatibility Pack för Open XML-filformat i Word, Excel och PowerPoint och andra nödvändiga Office-uppdateringar. Med hjälp av Compatibility Pack för Open XML-filformat i Word, Excel och PowerPoint kan du öppna och redigera vissa element och spara Word 2010-dokument i tidigare versioner av Word.

I den här artikeln


Installera Compatibility Pack

Du kan hämta Microsoft Office Compatibility Pack för filformat i Word, Excel och PowerPoint 2007 från Office.com.

Med Compatibility Pack kan du öppna Word 2010-dokument som sparats i DOCX- och DOCM-format med några av de tidigare versionerna av Word. Du kan inte öppna Word 2010-mallfiler som sparats i DOTX- eller DOTM-format.

Överst på sidan Överst på sidan

Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner

Även om du kan öppna Word 2010-filer i tidigare versioner av Word kan du kanske inte ändra vissa objekt som skapades med de nya eller utvecklade funktionerna i Word 2010. Ekvationer konverteras exempelvis till bilder och de kan inte ändras. Nedan följer en lista över dokumentelement som ändras när de öppnas i en tidigare version av Word.

 Obs!   Om du använder Microsoft Word Starter 2010 bör du vara medveten om att inte alla funktioner som anges för Word 2010 stöds i Word Starter. Mer information om tillgängliga funktioner i Word Starter finns i Funktioner som stöds av Word Starter.

Word 2010-element Ändras i Word 2007 Ändras i Word 97-2003
Nya talformat Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...). Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).
Nya figurer och textrutor Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet. Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet.
Texteffekter Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010. Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010.
Alternativtext för tabeller Alternativtexten för tabeller försvinner. Alternativtexten för tabeller försvinner.
OpenType-funktioner Nya OpenType-funktioner tas bort. Nya OpenType-funktioner tas bort.
Blockering av författare Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort. Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort.
Nya WordArt-effekter Texteffekter tas bort permanent. Texteffekter tas bort permanent.
Nya innehållskontroller Konverteras permanent till statiskt innehåll. Konverteras permanent till statiskt innehåll.
Innehållskontroller i Word 2007 Ingen ändring. Konverteras permanent till statisk text.
Teman Ingen ändring. Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Word 2010 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda teman.
Primära/sekundära teckensnitt Ingen ändring. Konverteras permanent till statisk formatering. Om filen senare öppnas i Word 2010 kommer teckensnitt i sidhuvud och brödtext inte att ändras automatiskt om du använder ett annat format.
Spårade flyttningar Ingen ändring. Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.
Tabbar Ingen ändring. Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.
SmartArt-grafik Ingen ändring. Blir ett enskilt objekt som inte kan redigeras om inte inga ändringar görs och det öppnas i Word 2010 igen.
Scheman och diagram Ingen ändring. Vissa scheman och diagram konverteras till bilder och kan inte ändras. Data som sträcker sig över rader som inte stöds kommer att gå förlorade.
Open XML-inbäddade objekt Ingen ändring. Konverteras till statiskt innehåll.
Byggblock Ingen ändring. Viss information i byggblock och Autotext-poster kan gå förlorad.
Litteraturförteckning Ingen ändring. Konverteras permanent till statisk text.
Källhänvisningar Ingen ändring. Konverteras permanent till statisk text.
Ekvationer Ingen ändring. Konverteras till grafik och kan inte ändras. Alla kommentarer, slutkommentarer och fotnoter i ekvationerna kommer att försvinna permanent när dokumentet sparas.
Relativa textrutor Ingen ändring. Konverteras automatiskt till absolut placering.

 Obs!   Förutom ändringarna som visas i tabellen fungerar följande objekt annorlunda när du öppnar en Word 2010-fil i DOCX- eller DOCM-format i Word 2000:

  • Makron och makrosignaturer tas bort.
  • Data för kopplade dokument går förlorade och du kommer inte att kunna ansluta till datakällor.
  • Du kommer inte att kunna öppna lösenordsskyddade filer, även om du känner till lösenordet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010