Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA

Office 2010-säkerhet: skydda dina filer

Säkerhetsbild

När filer öppnas i Microsoft Office 2010 kan meddelandefält visa användbar information för och potentiella problem med dina filer. Säkerhetsmeddelandefälten ger dig möjlighet att överväga de potentiella säkerhetsrisker som finns i filen och tillfälle att öppna eller läsa filen samtidigt som risken reduceras.

Nivå:
Längd
Betyg:
Gäller:

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen (provet poängsätts inte).
  • I slutet av kursen visas en Snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Förstå vad aktivt innehåll är och hur det används i dina filer och program.
  • Med knappen Aktivera innehåll på meddelandefältet kan du köra aktivt innehåll.
  • Arbeta med aktivt innehåll i Microsoft Office Backstage-vyn.
  • Lär dig mer om betrodda dokument
  • Navigera till Säkerhetscenter för att visa säkerhetsinställningar eller för att ändra dem.
  • Förstå orsakerna till Skyddad vy och hur du aktiverar redigering när den visas.
Sida 1 av 9FÖREGNÄSTA