Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

När du använder stavningskontrollen jämförs orden i dokumentet med de som finns i huvudordlistan, som ingår i Microsoft Office. Huvudordlistan innehåller de vanligaste orden, men kanske inte egennamn, tekniska termer eller förkortningar som du använder. Vissa ord kanske skrivs med versaler och gemener på ett annat sätt i huvudordlistan än vad du vill använda i dokumentet. Om du lägger till sådana ord i en egen ordlista flaggas de inte som misstag under stavningskontrollen.

 Viktigt   Alla inställningar av egna ordlistor som du gör i ett Microsoft Office-program påverkar alla andra program.

Vad vill du göra?


Använda egna ordlistor

Det första steget när du ska hantera egna ordlistor är att välja de egna ordlistorna i dialogrutan Egna ordlistor.

Vilket Office-program använder du?


Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio och Word

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Språkkontroll.
 4. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.
 5. Klicka på Egna ordlistor.
 6. Kontrollera att kryssrutan bredvid varje ordlista som du vill använda är markerad i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

Outlook

 1. Öppna ett e-postmeddelande.
 2. Klicka på fliken Arkiv.
 3. Klicka på Alternativ.
 4. Klicka på E-post, Stavning och autokorrigering och sedan på Språkkontroll.
 5. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.
 6. Klicka på Egna ordlistor.
 7. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på pilen bredvid Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.
 2. Avmarkera kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista.
 3. Klicka på Egna ordlistor.
 4. Avmarkera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

SharePoint Workspace

I SharePoint Workspace 2010 kan du bara öppna dialogrutan Stavningsalternativ via dialogrutan Stavning. Det betyder att du först måste starta en stavningskontroll för att kunna aktivera egna ordlistor.

 1. Öppna ett objekt för redigering i ett RTF-området i ett SharePoint Workspace-verktyg. Klicka till exempel i ett diskussionsobjekt, ett anteckningsobjekt eller en kalenderprofil.
 2. Klicka på Stavning på fliken Start eller tryck på F7.
 3. Klicka på Alternativ i dialogrutan Stavning.
 4. Klicka på Egna ordlistor.
 5. Markera kryssrutan bredvid de egna ordlistor som du vill använda i dialogrutan Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

Vilket Office-program använder du?


Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio och Word

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Språkkontroll.
 4. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.
 5. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

Outlook

 1. Öppna ett e-postmeddelande.
 2. Klicka på fliken Arkiv.
 3. Klicka på Alternativ.
 4. Klicka på E-post, Stavning och autokorrigering och sedan på Språkkontroll.
 5. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.
 6. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på pilen bredvid Stavning och sedan på Stavningsalternativ på fliken Start.
 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.
 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

SharePoint Workspace

I SharePoint Workspace 2010 kan du bara öppna dialogrutan Stavningsalternativ via dialogrutan Stavning. Det betyder att du först måste starta en stavningskontroll för att kunna visa dialogrutan Egna ordlistor.

 1. Öppna ett objekt för redigering i ett RTF-området i ett SharePoint Workspace-verktyg. Klicka till exempel i ett diskussionsobjekt, ett anteckningsobjekt eller en kalenderprofil.
 2. Klicka på Alternativ i dialogrutan Stavning.
 3. Klicka på Egna ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa en egen ordlista

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.
 2. Klicka på Nytt.
 3. Skriv ett namn på den egna ordlistan i rutan Filnamn.
 4. Klicka på Spara.
 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk, markerar du språket på menyn Ordlistans språk när den nya ordlistan är markerad i listan Ordlistor.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till en befintlig egen ordlista

I dialogrutan Egna ordlistor anges de egna ordlistor som kan användas i programmets stavningskontroll. Om den ordlista som du vill använda – till exempel en som du har köpt från en tredje part – är installerad på datorn men inte visas i dialogrutan Ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Leta reda på mappen som innehåller den egna ordlistan och dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du behöver mer hjälp med att installera en ordlista från tredje part, läser du installationsanvisningarna för ordlistan.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller redigera ord i en egen ordlista

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.
 2. Markera ordlistan som du vill redigera. Se till att du inte avmarkerar kryssrutan.
 3. Klicka på Redigera ordlista.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till ett ord skriver du det i rutan Ord och klickar på Lägg till.
  • Om du vill ta bort ett ord markerar du det i rutan Ordlista och klickar på Ta bort.
  • Om du vill redigera ett ord, tar du bort det och lägger sedan till det igen med önskad stavning.
  • Om du vill ta bort alla ord klickar du på Ta bort alla.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra språk för en egen ordlista

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du gör en stavningskontroller av text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.
 2. Klicka på ordlistan som du vill ändra i rutan Ordlistor.
 3. Klicka på det språk som ordlistan ska användas med på Ordlistans språk-menyn.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra den förvalda egna ordlistan som ord läggs till i

När du kontrollerar stavning i ett dokument kan du välja att lägga till ett ord som flaggas som felstavat i en egen ordlista. Dessa ord läggs till i den förvalda egna ordlistan.

Gör följande om du vill ange den förvalda ordlista som Microsoft Office-programmen använder för alla språk eller för respektive språk du arbetar med:

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i Öppna dialogrutan Egna ordlistor.
 2. Gör något av följande i rutan Ordlistor:
  • Om du vill ändra standardordlista för alla språk klickar du på ordlistans namn under Alla språk.
  • Om du vill ändra standardordlista för ett visst språk klickar du på ordlistans namn under språkrubriken.
 3. Klicka på Ändra standard.

 Anteckning   Om det bara finns en ordlista under en rubrik måste det vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du har valt.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, SharePoint Designer 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010