Konvertera dokument mellan PDF och Word

Gäller
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 97, 2000 och 2002

Filformatet PDF (Portable Document Format) används vanligtvis för att distribuera Word-dokument bland läsare som inte har Word installerat på sina datorer. Formatet bevarar dokumentets layout och förhindrar redigering i Word. Även om det inte går att spara i det här formatet direkt i Word, finns det många program från andra leverantörer som gör det möjligt att konvertera Word-dokument till PDF och konvertera PDF-filer till Word-format.

Det finns andra sätt i Word att distribuera dokument så att layouten bevaras och att redigering förhindras. Vilken metod du ska välja är beroende av vad du vill göra och vilket program läsarna har.

Konvertera från Word till PDF och från PDF till Word

Filkonverterare kan konvertera ett Word-dokument till en PDF-fil och tvärtom. Microsoft utvecklar inte något sådant här konverteringsprogram, men det finns en hel del verktyg från andra leverantörer.

Konvertera en PDF-fil till Word-format

Om du arbetar med en fil i PDF-format och vill redigera filen i Word, kan du konvertera den till ett Word-dokument. En lista med en mängd leverantörer som tillverkar sådana här verktyg finns på webbplatsen Microsoft Office Marketplace. Leta efter leverantörer som tillverkar verktyg för konvertering PDF-till-Word.

Konvertera ett Word-dokument till PDF

Många leverantörer utvecklar program för konvertering av Word-dokument till PDF-filer. Vissa av leverantörerna på Office Marketplace som utvecklar konverteringsverktyg för PDF-till-Word utvecklar också verktyg för konvertering av Word-till-PDF. Mer information finns på leverantörens webbplats. Du kan också söka på Internet eller be om råd i diskussionsgrupperna för Word.

Andra sätt att distribuera Word-dokument

Om de som ska läsa dokumentet inte har Word kan du välja mellan ett par alternativ när du skapar en PDF-fil.

Ange en länk så att läsaren kan hämta Microsoft Office Word Viewer 2003

Läsarna kan hämta Word Viewer 2003 kostnadsfritt. Med visningsprogrammet behöver läsarna inte ha Word för att kunna visa, skriva ut och kopiera Word-dokument, men de kan inte redigera dem. I Word Viewer 2003 visas dokument som har skapats i Word 2003 och tidigare.

Om du vill distribuera dokument som läsarna kan öppna med Word Viewer 2003, sparar du dokumentet som vanligt. Be sedan läsarna att hämta visningsprogrammet. Om dokumentet finns på en webbplats lägger du till en länk till den hämtningsbara filen.

Skapa en avbild av ett Word-dokument

Office innehåller drivrutinen Microsoft Office Document Image Writer, som gör det enkelt att spara ett Word-dokument som en TIFF-fil (Tagged Image File Format). TIFF är ett vanligt format som kan visas i många program, till exempel grafikprogram, program som levereras tillsammans med en skanner och program som används för att skicka och ta emot fax. Dessutom utvecklar många leverantörer TIFF-visningsprogram, som kan hämtas från Internet.

Om du vill skapa en TIFF-bild följer du instruktionerna i hjälpavsnittet Spara ett Office-dokument som en TIFF-fil.

 
 
Gäller:
Word 2003