Justera rad- och styckeavstånd

Du kan ändra radavståndet och avståndet före och efter varje stycken.

VisaÄndra radavstånd

 1. Markera texten du vill ändra.
 2. Peka på Radavstånd bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formatering och gör sedan något av följande:
  • Klicka på pilen och markera önskad siffra om du vill använda en ny inställning.
  • Klicka på knappen om du vill använda den inställning som användes senast.
  • Klicka på pilen och sedan på Mer om du vill ange mer exakta mått. Markera önskade alternativ under Radavstånd.

 Obs!   Om du markerar Exakt eller Minst som radavstånd (radavstånd: Utrymmet från nederdelen av en rad till nederdelen av nästa rad. I Microsoft Word justeras radavståndet så att det passar det största teckensnittet eller det största tecknet på raden.), skriver du det avstånd du önskar i rutan Vid. Om du markerar Flera, skriver du antalet rader i rutan Vid.

VisaÄndra avståndet före och efter stycken

 1. Markera de stycken där du vill ändra avståndet.
 2. Klicka på StyckeFormat-menyn och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.
 3. Ange de avstånd du vill använda i rutorna Före och Efter under Avstånd.
 
 
Gäller:
Word 2003