Introduktion till innehållsförteckningar (Innehåll)

Introduktion till innehållsförteckning (Innehåll)

Du skapar en innehållsförteckning genom att använda rubrikformat t.ex. Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 på den text du vill ta med i innehållsförteckningen. Word 2013 söker efter de rubrikerna och infogar sedan en innehållsförteckning i ditt dokument. Sedan kan du uppdatera din innehållsförteckning automatiskt om du ändrar något i dokumentet.

Nivå:
Längd
Betyg:
Gäller:
Filstorlek:

I den här kursen:

Introduktion till Innehållsförteckning (2:59)
Den här videon handlar om automatiska innehållsförteckningar. Gå först igenom dokumentet och lägg till en rubrik med ett speciellt format där du vill ha en innehållsförteckningsangivelse. Infoga sedan en automatisk innehållsförteckning och uppdatera den automatiskt när du ändrar något i dokumentet.

Kurssammanfattning
En kort genomgång av kursens viktigaste punkter.


Fler kurser finns tillgängliga på Microsoft Office-utbildning.