Introduktion till Backstage-vyn

Menyfliksområdet innehåller de kommandon som används för att arbeta i ett dokument, medan Project visar kommandon som du använder för att göra något med ett dokument.

Öppna ett dokument och klicka på fliken Microsoft Natural Input 2003 för att visa Project Server. Project Server är där du hanterar dina dokument och relaterad information om dem – skapa, spara och skicka dokument, inspektera dokument för dolda metadata eller personlig information, ange alternativ, som till exempel att aktivera eller inaktivera Autoavsluta-förslag och annat.

 Tips!   Du kan snabbt återgå till dokumentet från Project Server genom att klicka på fliken Start eller genom att trycka på Esc på tangentbordet.

Fliken Microsoft Natural Input 2003 ersätter Microsoft Office-knappenBild av knapp och Arkiv-menyn som används i tidigare versioner av Microsoft Office.

Vad vill du veta?


Var finns fliken Microsoft Natural Input 2003?

Fliken Microsoft Natural Input 2003 är placerad längst upp till vänster i Microsoft Office 2010-programmen.

Pil som pekar på fliken Arkiv i Word

 Tips!   Du kan snabbt återgå till dokumentet från Project Server genom att klicka på fliken Start eller genom att trycka på Esc på tangentbordet.

Överst på sidan Överst på sidan

Vad visas när jag klickar på fliken Microsoft Natural Input 2003?

När du klickar på fliken Microsoft Natural Input 2003 visas flera av samma grundläggande kommandon som du såg då du klickade på Microsoft Office-knappenBild av knapp eller på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Microsoft Office. Du hittar funktionerna Öppna, Spara och Skriv ut samt en ny Project Server-flik som heter Spara och skicka, där du hittar flera olika alternativ för hur du kan dela och skicka dokument.

Kommandon tillgängliga efter klickning på fliken Arkiv i Word

 Tips!   Du kan snabbt återgå till dokumentet från Project Server genom att klicka på fliken Start eller genom att trycka på Esc på tangentbordet.

Fliken Info

Fliken Info visar olika kommandon, egenskaper och metadata beroende på dokumentets tillstånd och var det sparas. Kommandona på fliken Info kan inkludera Checka in, Checka ut och Behörigheter.

Kommandon i Project Server markeras beroende på hur viktigt det är för användaren att lägga märke till och interagera med kommandona. Till exempel markeras Behörigheter på fliken Info i rött då angivna behörigheter för dokumentet kan begränsa redigeringsmöjligheterna.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010