Installera ett nytt teckensnitt på datorn

Gäller:
Microsoft Office 2003
Microsoft Office XP och tidigare versioner

Det går både snabbt och enkelt att installera teckensnitt i Microsoft Windows®. När du har installerat teckensnitten i Windows är de tillgängliga i dina Office-program.

Många teckensnittspaket som du hämtar från Internet finns i komprimerade ZIP-filer, som minskar filstorleken så att hämtningen går snabbare. Om du har hämtat ett teckensnitt som har sparats i ZIP-format kan du "zippa upp" det, d.v.s. expandera den komprimerade filen, genom att dubbelklicka på ikonen för teckensnittet och följa anvisningarna på skärmen.

Installera nya teckensnitt

 1. Stäng alla öppna Windows-program, t.ex. Microsoft Word och Microsoft Outlook®.
 2. Klicka på Utseende och teman på Kontrollpanelen.

 Obs!   Om du använder klassiskt läge på Kontrollpanelen eller Microsoft Windows 2000 dubbelklickar du på Teckensnitt och går till steg 4.

 1. Klicka på Teckensnitt under Se även i åtgärdsfönstret.

 Obs!   Om en mappstruktur visas i stället för åtgärdsfönstret klickar du på Mappar i verktygsfältet och därefter på Teckensnitt under Se även.

 1. Klicka på Installera nytt teckensnittArkiv-menyn.
 2. Klicka på den önskade enheten i listan Enhet.
 3. Dubbelklicka på mappen som innehåller teckensnitten som du vill lägga till i listan Mappar.
 4. Klicka på teckensnittet som du vill lägga till under Teckensnitt, och klicka sedan på OK.

 Obs! 

 • Om du vill markera och lägga till mer än ett teckensnitt håller du ned CTRL och klickar sedan på varje teckensnitt som du vill lägga till i steg 6.
 • OpenType-, TrueType-, typ 1- och rasterteckensnitt kan också dras från en annan plats om du vill lägga till dem i mappen Teckensnitt. Det här fungerar bara om teckensnittet inte redan finns i mappen Teckensnitt.
 • Om du vill lägga till teckensnitt från en nätverksenhet utan att använda diskutrymme på datorn avmarkerar du kryssrutan Kopiera teckensnitt till mappen Fonts i dialogrutan Lägg till teckensnitt. Det här alternativet är bara tillgängligt när du installerar OpenType-, TrueType- och rasterteckensitt med alternativet Installera nytt teckensnittArkiv-menyn.

Arbeta med nya teckensnitt i Office

När du installerar nya teckensnitt måste du tänka på att varje teckensnitt bara fungerar på den dator som du har installerat det på. Om du delar Office-dokument med andra eller planerar att använda eller visa dokumentet på en annan dator kanske de nya teckensnitten som du har installerat på din dator inte visas på samma sätt på den andra datorn. Text som har formaterats i ett teckensnitt som inte är installerat på en dator visas i Times New Roman eller standardteckensnittet.

Om du vill vara säker på att teckensnitten ska kunna visas på flera datorer kan du antingen installera det nya teckensnittet på de andra datorerna som du tänker använda eller bädda in teckensnittet så att tecknen sparas tillsammans med dokumentet, under förutsättning att du använder ett TrueType-teckensnitt i Word eller Microsoft PowerPoint®. När du bäddar in teckensnitt kan dokumentets filstorlek öka, och det kanske inte fungerar för vissa teckensnitt med kommersiella begränsningar. Det är emellertid ett bra sätt att se till att dokumentet med de nya teckensnitten kommer att se likadant ut på andra datorer.

VisaHur gör jag?

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Spara.
 2. Markera kryssrutan Bädda in TrueType-teckensnitt under Alternativ för Spara.
 
 
Gäller:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003