Infoga sidnummer

Sidnummer, som är kopplade till sidhuvuden och sidfötter, kan du lägga till överst eller längst ned i dokumentet eller i dokumentets marginaler. Information i sidhuvuden, sidfötter eller marginaler är gråmarkerad och går inte att ändra samtidigt som dokumentets brödtext ändras.

Gör så här om du vill ändra informationen i sidhuvuden, sidfötter eller marginaler: Dubbelklicka på sidhuvudet eller sidfoten och klicka sedan på fliken Sidhuvud och sidfot under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

Mer information om sidhuvuden och sidfötter finns i Infoga sidhuvuden och sidfötter.

Vad vill du göra?


Jag ser inga sidnumreringslayouter i galleriet

Om du inte ser några inbyggda sidhuvud- eller sidfotslayouter kan det bero på att tilläggen för byggblock inte är tillgängliga. Gör något av följande om du vill kontrollera att de inbyggda sidfötterna och sidhuvudena visas i byggblocksgallerierna i Microsoft Office Word 2007:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Word-alternativ.
 1. Klicka på Tillägg.
 2. Markera Inaktiverade objekt i listan Hantera och klicka sedan på Gå till.
 3. Klicka på Byggblock.dotx, och klicka på Aktivera.
 4. Starta om Word.

Infoga sidnummer

I galleriet kan du välja bland flera sidnumreringsformat.

Infoga sidnummer eller sidnumrering av typen "Sida X av Y"

 1. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

Bild av menyflikar i Word

 1. Klicka på Överst på sidan, Nederst på sidan eller Sidmarginaler, beroende på var sidnumren ska infogas i dokumentet.
 2. Välj någon av sidnumreringslayouterna i galleriet. Galleriet innefattar också alternativ av typen "Sida X av Y".

Överst på sidan Överst på sidan

Formatera sidnummer

När du har lagt till sidnummer kan du ändra dem på samma sätt som du ändrar text i sidhuvuden eller sidfötter. Du kan ändra sidnumrens format, teckensnitt eller storlek.

Ändra sidnummerformat, t.ex. 1, i eller a

 1. Dubbelklicka på sidhuvudet eller sidfoten på någon av dokumentsidorna.
 2. Klicka på Sidnummer under Verktyg för sidhuvud och sidfot i gruppen Sidhuvud/sidfot på fliken Design och klicka på Formatera sidnummer.
 1. Klicka på ett talformat i rutan Nummerformat och klicka sedan på OK.

Ändra teckensnitt och storlek på sidnummer

 1. Dubbelklicka på sidhuvudet, sidfoten eller sidmarginalen på någon av dokumentsidorna.
 2. Välj ett sidnummer.
 3. Gör något av följande i det verktygsfält som visas ovanför det valda sidnumret:
  • Klicka på ett teckensnittsnamn i rutan Teckensnitt om du vill byta teckensnitt.
  • Gör något av följande om du vill ha en större eller mindre teckensnittsstorlek:
   • Gör texten större genom att klicka på Förstora teckensnitt eller genom att trycka på CTRL+SKIFT+>.
   • Gör texten mindre genom att klicka på Minska teckensnitt eller genom att trycka på CTRL+SKIFT+<.

 Obs!   Du kan också ange en teckensnittsstorlek i gruppen Tecken på fliken Start.

Överst på sidan Överst på sidan

Börja eller börja om med sidnumrering

Gör något av följande:

Låta sidnumreringen börja med ett annat nummer

Om du lägger till ett försättsblad i ett sidnumrerat dokument, numreras andrasidan automatiskt som sidan 2. Kanske vill du att andrasidan ska tilldelas sidnummer 1 i stället.

 1. Klicka någonstans i dokumentet.
 2. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

Bild av menyflikar i Word

 1. Klicka på Formatera sidnummer.
 2. Skriv in en siffra i rutan Börja med.

 Obs!   Om dokumentet har ett försättsblad och den första sidan ska numreras som sida 1, anger du 0 i rutan Börja med.

Börja sidnumrera från 1 i varje kapitel eller avsnitt

Du kan till exempel välja att numrera innehållsförteckningen med i-iv och resten av dokumentet med 1-25. Om dokumentet innehåller många kapitel kanske du vill att sidnumreringen ska börja om i varje kapitel.

 1. Klicka i det avsnitt (avsnitt: En del av ett dokument där du anger sidformateringsalternativ. Du skapar ett nytt avsnitt när du till exempel vill ändra radnumrering, antal kolumner eller sidhuvuden och sidfötter.) där du vill att sidnumreringen ska börja om.
 2. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

Bild av menyflikar i Word

 1. Klicka på Formatera sidnummer.
 2. Skriv 1 i rutan Börja med.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort sidnummer

Genom att klicka på Ta bort sidnummer i Microsoft Office Word 2007 kan du ta bort dokumentets samtliga sidnummer automatiskt, men du kan också ta bort enstaka sidnummer manuellt genom att radera dem.

 1. Klicka på Sidnummer i gruppen Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

Bild av menyflikar i Word

 1. Klicka på Ta bort sidnummer.

 Obs!   Om dokumentet innehåller särskilda försättsblad, sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor eller avsnitt som inte är länkade, kom ihåg att ta bort sidnumren även från dem.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2007