Sida 4 av 18FÖREGNÄSTA

Innehållsförteckningar I: Skapa en enkel innehållsförteckning

Nio olika rubrikformat

Word har nio inbyggda rubrikformat.

Du kan markera eller "framhäva" texten som ska ingå i innehållsförteckningen genom att göra något av följande:

  • lägga till rubrikformat
  • skapa en dokumentdisposition
  • skapa egna formatmallar.

Rubrikformat

Det enklaste sättet att markera texten är förmodligen att formatera dokumenten med hjälp av de inbyggda formatmallarna för rubriker i Word. Formatera bara texten med någon av de nio fördefinierade rubriknivåerna och generera innehållsförteckningen.

Med formatmallarna för rubriker kan du snabbt och enkelt skapa innehållsförteckningar.

I den här lektionen går vi igenom hur du skapar en innehållsförteckning med hjälp av rubrikformat. I lektion 3 behandlas de övriga alternativen mer i detalj.

Mer information om rubrikformat finns i kursen Formatera dokument med formatmallar.

Sida 4 av 18FÖREGNÄSTA