Fält som används i formulär

{ FORMCHECKBOX }
{ FORMDROPDOWN }

{ FORMTEXT }

Med dessa fält infogas en kryssruta, en listruta eller en textruta i ett formulär (formulär: Ett dokument som innehåller ifyllnadsfält eller formulärfält där du skriver information. Du kan till exempel skapa ett onlineregistreringsformulär i Microsoft Word som innehåller listrutor, som användarna kan välja alternativ i.). Du kan inte infoga eller ändra fälten direkt. De infogas med hjälp av knapparna Kryssrutabild på knapp, Textruta bild på knapp och Listruta bild på knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formulär. Om du vill redigera fälten måste du använda knappen Fältalternativ i verktygsfältet Formulär.

 
 
Gäller:
Word 2003