Byta färg på en bild eller ändra färg och genomskinlighet

Du kan justera färgintensitet (mättnad) och färgton (temperatur) i en bild, byta färg på den eller ändra genomskinligheten (genomskinlighet: Den kvalitet som definierar hur mycket ljus som passerar genom ett objekts bildpunkter. Om ett objekt är 100 procent genomskinligt, passerar ljuset fullständigt och gör objektet osynligt. Med andra ord kan du se genom objektet.) på någon av färgerna. Du kan använda flera färgeffekter i en bild.

Bild av rosa blommor

Originalbild av rosa blommor

Bild av rosa blommor med ändrad färgmättnad

Samma bild med färgmättnad ändrad till 66 %

Bild med blågrön färgändringseffekt

Samma bild med turkos färgändringseffekt

Bild med röd färgändringseffekt

Samma bild med röd färgändringseffekt
Vad vill du göra?


Ändra färgintensiteten i en bild

En färgs intensitet kallas mättnad. En högre mättnad ger mer livliga färger medan lägre mättnad ger mer gråaktiga färger.

 1. Klicka på den bild vars färgintensitet du vill ändra.
 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Om du vill göra en av de vanligaste ändringarna, Färgmättnad, klickar du på Förval och sedan på önskad miniatyr.

 Tips!   Du kan flytta muspekaren över en effekt och använda dynamisk förhandsgranskning för att se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill ha.

 1. Om du vill finjustera intensiteten klickar du på Alternativ för bildfärg.

Mer information om de här alternativen finns i Formatera bild (fönstret Bildfärg).

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra färgtonen i en bild

Om färgtemperaturen inte har uppmätts på rätt sätt av en kamera kan ett färgstick visas på bilden (en färg dominerar hela bilden) och göra att den ser för blå eller för orange ut. Du kan justera detta genom att höja eller sänka färgtemperaturen för att förstärka detaljerna i bilden så att den ser bättre ut.

 1. Klicka på den bild vars färgton du vill ändra.
 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Om du vill göra en av de vanligaste ändringarna, Färgton, klickar du på Förval och sedan på önskad miniatyr.

 Tips!   Du kan flytta muspekaren över en effekt och använda dynamisk förhandsgranskning för att se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill ha.

 1. Om du vill finjustera intensiteten klickar du på Alternativ för bildfärg.

Mer hjälp om de här alternativen hittar du i Formatera bild (fönstret Bildfärg).

Överst på sidan Överst på sidan

Byta färg på en bild

Du kan enkelt lägga på en fördefinierad stiliserad effekt i bilden, till exempel gråskala eller sepia.

 1. Klicka på den bild som du vill ändra färg på.
 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Om du vill göra en av de vanligaste ändringarna, Ändra färg, klickar du på Förval och sedan på önskad miniatyr.

 Tips!   Du kan flytta muspekaren över en effekt och använda dynamisk förhandsgranskning för att se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill ha.

 1. Om du vill använda fler färger, till exempel variationer av temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.), färger på fliken Standard eller egna färger, klickar du på Fler variationer. Färgändringseffekten används då med den färgvariationen.

 Tips!   Om du vill ta bort en färgändringseffekt men behålla alla andra ändringar i bilden, klickar du på den första effekten: Ingen färgändring.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra genomskinligheten för en färg

Du kan göra en del av en bild genomskinlig (genomskinlighet: Den kvalitet som definierar hur mycket ljus som passerar genom ett objekts bildpunkter. Om ett objekt är 100 procent genomskinligt, passerar ljuset fullständigt och gör objektet osynligt. Med andra ord kan du se genom objektet.) så att eventuell text text i lager ovanpå bilden syns bättre eller ta bort eller dölja delar av en bild.

Genomskinliga partier i bilder har samma färg som papperet de trycks på. Om bilden visas elektroniskt, exempelvis på en webbsida, har de genomskinliga partierna samma färg som bakgrunden.

Du kan inte göra mer än en färg i en bild genomskinlig. Partier som ser ut att vara enfärgade (exempelvis blå himmel) kan i själva verket bestå av små färgvariationer. Den färg du väljer förekommer kanske bara på ett litet parti. Genomskinlighetseffekten kan därför ibland vara svår att se.

Du kan göra fler än en färg genomskinlig i ett annat bildredigeringsprogram, spara bilden i ett format som bevarar genomskinlighetsinformation, till exempel en PNG (Portable Network Graphics) (.png) (PNG: Ett grafikfilsformat som stöds av vissa webbläsare. PNG står för Portable Network Graphics och stöder olika grader av genomskinlighet i bilder samt kontrollerar bildernas ljusstyrka på olika datorer. PNG-filer är komprimerade bitmappar.)-fil, och infoga filen i ditt Office-dokument.

 1. Klicka på bilden som du vill skapa genomskinliga partier i.
 2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Färg.

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i den bild som du vill göra genomskinlig.

Du kan inte göra en hel bild genomskinlig eller delvis genomskinlig med alternativet Ställ in transparent färg. Om du vill göra det måste du lägga till en form i Office-dokumentet, exempelvis en rektangel, ge formen en bildfyllning med den bild du vill ha och sedan ändra bildfyllningens inställning för Transparens.

Alternativet Ställ in transparent färg är tillgängligt för bitmappsbilder (bitmapp: En bild som skapas av en serie små punkter, ungefär som ett rutat papper där vissa rutor fyllts i och bildar en figur. När bitmappar lagras som filer får de filnamnstillägget .bmp.) som inte redan är transparenta, och vissa ClipArt-bilder (ClipArt: En färdig bild som ofta visas som en bitmapp eller en kombination av ritade figurer.). Du kan inte skapa ett genomskinligt parti i animerade GIF-filer (animerad GIF: En fil som innehåller en serie GIF-bilder (Graphics Interchange Format) som visas i snabb följd i vissa webbläsare och ger en animeringseffekt.), men du kan ändra genomskinligheten i ett redigeringsprogram för animerade GIF-bilder och sedan lägga tillbaka filen i Office-dokumentet.

 Obs! 

 • Om du vill ta bort färgändringar och alla andra effekter som du lagt till i bilden går du till gruppen Justera och klickar på Återställ bild.
 • Du kan även lägga till andra effekter som en konstnärlig effekt, skuggor, reflektioner och ljussken eller ändra ljusstyrka och kontrast i bilden.
 • Du kan bara lägga på en effekt åt gången men du kan använda Hämta format för att snabbt göra samma justeringar i flera bilder. Om du vill kopiera samma ändringar i flera bilder klickar du på den bild där du just har lagt till effekterna, dubbelklickar på Hämta format på fliken Start och klickar sedan på de bilder där effekterna ska läggas till. Tryck på ESC när du är klar.

Hämta format i gruppen Urklipp

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010