Använda Word för att öppna eller spara en fil i ett annat filformat

Du kan använda Microsoft Office Word 2007 för att öppna eller spara filer i andra format. Du kan till exempel öppna en webbsida och sedan uppgradera den för att komma åt nya utökade funktioner i Office Word 2007. Mer information om att uppgradera dokument hittar du i Använda Microsoft Office Word 2007 för att öppna dokument som skapats i tidigare versioner av Word.

 Obs!   Arkiv-menyn har ersatts av Microsoft Office-knappenBild av knapp.

Öppna en fil i Office Word 2007

Du kan använda Office Word 2007 för att öppna filer i flera olika format.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Öppna.
  1. Klicka på den filtyp du vill öppna i dialogrutan Öppna.
  2. Klicka på filen och klicka sedan på Öppna.

Spara en Office Word 2007-fil i ett annat filformat

Du kan spara Office Word 2007-dokument i flera olika format.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av knapp och sedan på Spara som.
  1. Klicka på den filtyp du vill ha i listan Filformat i dialogrutan Spara som.
  2. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.
  3. Klicka på Spara.
 
 
Gäller:
Word 2007