Använda Word 2013 för att öppna dokument som skapats i tidigare versioner av Word

När du öppnar ett dokument i Microsoft Word 2013 som skapats i en tidigare version av Word aktiveras kompatibilitetsläget och Kompatibilitetsläge visas i namnlisten i dokumentfönstret.

I kompatibilitetsläget finns inte de nya eller förbättrade funktionerna i Word 2013 tillgängliga när du arbetar med dokumentet, vilket innebär att även personer som använder tidigare versioner av Word kan redigera det. Dokumentets layout behålls i kompatibilitetsläget.

I den här artikeln


Dokumentlägen och kompatibilitet

När du öppnar ett dokument i Word 2013 sker det i något av följande lägen:

 • Word 2013
 • Word 2010-kompatibilitetsläge
 • Word 2007-kompatibilitetsläge
 • Word 97-2003-kompatibilitetsläge

Dokumentläget visas i dokumentets namnlist. Om [Kompatibilitetsläge] visas efter filnamnet befinner sig dokumentet antingen i Word 2007-kompatibilitetsläge, i Word 2010-kompatibilitetsläge eller i Word 97–2003-kompatibilitetsläge. Om du vill ta reda på vilket läge som gäller gör du på följande sätt:

 1. Klicka på Arkiv.
 2. Klicka på Info.
 3. Klicka på Felsök under Kontrollera dokument och klicka sedan på Kontrollera kompatibilitet.
 4. Klicka på Markera de versioner som ska visas.

En markering visas bredvid namnet för det aktuella dokumentläget.

Om [Kompatibilitetsläge] inte visas i namnlisten befinner du dig i Word 2013-läge, vilket betyder att alla funktioner är tillgängliga.

Tillgängliga funktioner i olika lägen

Funktion 97-2003 2007 2010 2013
Program för Office Rött kryss Rött kryss Rött kryss Grön bock
Webbvideo Rött kryss Rött kryss Rött kryss Grön bock
Nya talformat Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Nya figurer och textrutor Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Texteffekter Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Alternativtext för tabeller Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
OpenType-funktioner Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Blockering av författare Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Nya WordArt-effekter Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Nya innehållskontroller Rött kryss Rött kryss Grön bock Grön bock
Innehållskontroller i Word 2007 Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Teman Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Primära/sekundära teckensnitt Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Spårade flyttningar Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Marginaltabbar Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
SmartArt-grafik Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Office 2007-diagram Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Open XML-inbäddade objekt Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Byggblock Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Litteraturförteckning och källhänvisningar Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Ekvationer Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Relativa textrutor Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
Anpassad XML (Extensible Markup Language (XML): En komprimerad form av SGML (Standard Generalized Markup Language), som gör att utvecklare kan skapa anpassade taggar för flexibel disposition och presentation av information.) Rött kryss Grön bock Grön bock Grön bock
WordArt från en tidigare version Grön bock Grön bock Rött kryss Rött kryss
Diagram från en tidigare version Grön bock Rött kryss Rött kryss Rött kryss
Scheman från en tidigare version Grön bock Rött kryss Rött kryss Rött kryss

Överst på sidan Överst på sidan

Konvertera ett dokument till Word 2013-läge

Du kan arbeta i kompatibilitetsläget, men du kan också konvertera dokumentet till filformatet i Word 2013. Med Word-kommandot Konvertera tar du bort kompatibilitetsalternativen så att dokumentlayouten visas som den skulle ha sett ut om den hade skapats i Word 2013. Om filen är i .doc-format uppgraderas den dessutom till .docx-format när du använder kommandot Konvertera .

Om du konverterar dokumentet får du tillgång till de nya och förbättrade funktionerna i Word 2013. Det innebär dock att de användare som använder tidigare versioner av Word kan få problem med att redigera de delar av dokumentet som skapats med någon av de nya eller förbättrade funktionerna i Word 2013.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 1. Gör något av följande:
  • Om du vill konvertera dokumentet utan att spara en kopia klickar du på Info och sedan på Konvertera.
  • Om du vill skapa en ny kopia av dokumentet i Word 2013-läge klickar du på Spara som och väljer sendan plats och mapp där du vill spara den nya kopian. Skriv ett nytt namn på dokumentet i rutan Filnamn och klickar på Word-dokument i listan Filformat . Kontrollera att kryssrutan bredvid Bevara kompatibilitet med tidigare versioner av Word är avmarkerad.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2013