Använda olika språk för din arbetsdator

Erik arbetar på ett multinationellt tyskt företag och hans arbetsdator har ett tyskt tangentbord. Erik skriver normalt på tyska men ibland även på ryska, eftersom många av kollegerna i Ryssland inte talar tyska. Erik vill kunna skapa dokument i Word på både tyska och ryska utan att behöva byta tangentbord, och enkelt kunna växla mellan språken i Word.

Känner du igen dig i Eriks situation?

Beroende vad du vill göra och vilka språk du vill använda kan du konfigurera din dator att fungera med flera språk, t.o.m. i ett enskilt dokument. Du kan också översätta dokument och söka efter referensinformation i dokument som är skrivna med olika språk.

Steg 1: Lägg till ett tangentbordsspråk

Innan du kan ändra språket för ditt tangentbord måste du lägga till språket eller språken som du vill använda. Det här gör du i Windows men det kräver också några justeringar i dina Office-program för att de ska fungera med olika språk.

VisaI Windows 7

 1. Klicka på Start och på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra indatametoder under Nationella inställningar och språkinställningar under Klocka, språk och nationella inställningar.
 3. Gå till fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och klicka på Byt tangentbord.
 4. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Expandera det språk du vill använda som standardinmatningsspråk och expandera Tangentbordslayout.
 3. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller den IME (Input Method Editor) (IME: Ett program som matar in östasiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ typ av tangentbordslayout.) du vill använda och klicka på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.

Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 1. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

VisaI Windows Vista (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start och på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 Anteckning    I klassisk vy dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar och klickar sedan på fliken Tangentbord och språk.

 1. Gå till fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och klicka på Byt tangentbord.
 2. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Expandera det språk du vill använda som standardinmatningsspråk och expandera Tangentbordslayout.
 3. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller den IME (Input Method Editor) (IME: Ett program som matar in östasiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ typ av tangentbordslayout.) du vill använda och klicka på OK. Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

Om du vill förhandsgranska tangentbordslayouten klickar du på Förhandsgranska.

Dialogrutan Lägg till inmatningsspråk med ryskt tangentbord

 1. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med Språkfältet.

VisaI Windows XP (endast för Office 2010)

 Viktigt    Om du vill aktivera tangentbord för språk som kinesiska, japanska och koreanska måste du först installera språkfilerna för östasiatiska språk. För att språk som läses från höger till vänster eller som kräver kontextformer ska visas måste du installera filerna för komplicerade skriftspråk. Mer information om hur du installerar språkfiler för östasiatiska språk och komplicerade skriftspråk finns i avsnittet Funktioner för höger-till-vänster-språk.

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och datum, tid, språk och nationella inställningar och Nationella inställningar och språkinställningar.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information under Texttjänster och inmatningsspråk
 2. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Standardinmatningsspråk. Gå sedan till Ändra tangentbordsspråk med språkfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

Om det språk du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 6.

 Anteckning    Det standardspråk du väljer används i alla program som använder den här inställningen, även program från andra företag.

 1. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.
 2. Klicka på önskat språk i listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på det språk du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk.

Överst på sidan Överst på sidan

Steg 2: Ändra språk medan du redigerar

När du har lagt till ett tangentbordsspråk kan du använda följande verktyg för att skriva text på ett annat språk:

VisaSkriva tecken med ASCII- eller Unicode-teckenkoder

Med teckenkoder kan du skriva koden för det tecken du vill använda, t.ex. skrivs ett ñ-tecken om du skriver ALT+164.

Mer information och listor med specialtecken samt hur du använder dem finns i avsnitten Infoga ¢, £, ¥, ® och andra tecken som inte finns på tangentbordet och Infoga specialtecken.


VisaSkriva tecken med teckenuppsättningen

I teckenuppsättningen väljer du ett teckensnitt och klickar sedan på tecknet du vill infoga.

 1. Klicka på Start, peka på Alla Program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.
 2. Välj ett teckensnitt och klicka sedan på önskat tecken.

VisaÄndra tangentbordsspråk med Språkfältet

När du har lagt till önskade språk och aktiverat Språkfältet så att det visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet kan du byta språk genom att klicka på Språkfältet och sedan välja önskat tangentbordsspråk.

Om inte Språkfältet visas på skrivbordet eller i Aktivitetsfältet utför du följande:

Om du har konfigurerat mer än en tangentbordslayout för ett visst språk, t.ex. japanska, kan du växla mellan layouterna genom att klicka på symbolen för tangentbordslayout Exempel på tangentbordsindikatorer i Språkfältet i Språkfältet och sedan klicka på den tangentbordslayout som du vill använda. Namnet på symbolen ändras för att visa den aktiva tangentbordslayouten.

VisaVisa Språkfältet i Windows 7

 1. Klicka på Start och på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.
 3. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 4. Klicka på fliken Språkfältet i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk och välj Dockat i Aktivitetsfältet. Språkfältet visas då med det aktuella tangentbordsspråket i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt ett tangentbordsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.


VisaVisa Språkfältet i Windows Vista (Kategoriläge) (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 2. Klicka på fliken Språkfältet i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk och välj Dockat i Aktivitetsfältet. Språkfältet visas då med det aktuella tangentbordsspråket i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk

När du har valt ett tangentbordsspråk visas DE som inmatningsspråk i Aktivitetsfältet i stället för det lokala språket. Om du vill ändra språk klickar du på Språkfältet i Aktivitetsfältet och väljer önskat språk.


VisaVisa Språkfältet i Windows XP (Kategoriläge) (endast för Office 2010)

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och sedan på Datum, tid, språk och nationella inställningar.

 Anteckning    Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 1. Klicka på Lägg till ytterligare språk under Välj en aktivitet i dialogrutan Datum, tid, språk och nationella inställningar.
 2. Klicka på Information på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.
 3. Klicka på Språkfältet i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.
 4. I dialogrutan Inställningar för Språkfältet kontrollerar du att Visa Språkfältet på skrivbordet är markerat. Språkfältet visas i Aktivitetsfältet.

Dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk


VisaSkriva tecken med tangentbordet på inmatningspanelen (OSK)

När du har angett ett inmatningsspråk kan du skriva utan att använda tangentbordet genom att i stället använda tangentbordet på inmatningspanelen (OSK).

 1. Klicka på Start, Kör och skriv sedan osk i textrutan.
 2. Skriv text, accenter och specialtecken genom att klicka på skärmtangenterna.

Tangentbordet på inmatningspanelen


VisaVäxla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

 Anteckning    Den här funktionen är endast tillgänglig i följande Office-program: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

Med alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text kan du använda språkspecifika tangentbordslayouter när du skriver på olika språk. När det här alternativet aktiveras anpassas den aktiva tangentbordslayouten automatiskt så att den överensstämmer med språket för texten där markören är. Om du till exempel har en fil med stycken skrivna både på engelska och spanska och flyttar markören från ett stycke på engelska till ett stycke på spanska, så ändras tangentbordslayouten från att vara på engelska till att vara på spanska. Resultatet blir detsamma som om du manuellt skulle ändra tangentbordslayouten från engelska till spanska med hjälp av Språkfältet. Mer information om den här funktionen finns i avsnittet Aktivera automatiska språkalternativ.


Överst på sidan Överst på sidan

STEG 3: Använda stavningsverktyg för olika språk

Följande anvisningar gäller för Microsoft Word. Anvisningar för hur du anger språket för språkkontroll och kontrollerar stavningen i andra Office-program finns i avsnittet Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

 Viktigt    Innan du kan använda språkverktygen för något annat språk måste du lägga till språket i listan Aktiverade redigeringsspråk. Du måste eventuellt också installera och konfigurera ytterligare språkpaket eller LIP-språkpaket, beroende på vilka språkverktyg du vill använda.

VisaAnge språket för hela dokumentet.

Så här anger du ordlistans språk för texten och kontrollerar stavningen i dokumentet:

 1. Markera den text du vill kontrollera.
 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.
 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Om det inte är rätt språk väljer du rätt språk.
  Om ikonen Stavning och grammatik Bild av knapp visas före språket innebär det att språkverktyg, till exempel stavningskontrollen, har installerats för det språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för det aktuella språket tillgänglig och det går då inte att kontrollera stavning och grammatik för språket.
 4. Följ steg 1 till 3 för varje del av texten som är på ett annat språk.

I dialogrutan Språk väljer du Identifiera språk automatiskt så att du inte behöver identifiera språket i delar av dokumentet som att dessa delar är på ett annat språk

Överst på sidan Överst på sidan


VisaAnge språket för ett avsnitt i dokumentet

Om du vill skapa ett dokument på ett språk och senare infoga text på något annat språk i samma dokument, t.ex. ett citat på ett annat språk, kan du skriva texten på det andra språket, markera texten och sedan identifiera den som ett annat språk. På så vis kan språkverktygen, som stavnings- och grammatikkontrollen, använda rätt språk för ordlistan när din text granskas.

Så här anger du språk för ordlistan för text i ett Microsoft Word-dokument och kontrollerar stavningen i dokumentet:

 1. Markera den text du vill kontrollera.
 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.
 3. Kontrollera att rätt språk används för texten i dialogrutan Språk. Om det inte är rätt språk väljer du rätt språk.
  Om ikonen Stavning och grammatik Bild av knapp visas före språket innebär det att språkverktyg, till exempel stavningskontrollen, har installerats för det språket. Om inte ikonen Stavning och grammatik visas före språket är inte ordlistan för det aktuella språket tillgänglig och det går då inte att kontrollera stavning och grammatik för språket.
 4. Följ steg 1 till 3 för varje del av texten som är på ett annat språk.

I dialogrutan Språk väljer du Identifiera språk automatiskt så att du inte behöver identifiera språket i delar av dokumentet som att dessa delar är på ett annat språk.

Överst på sidan Överst på sidan


VisaKontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Om det finns tillgängligt används det angivna språket för ordlistan i stavningskontrollen för att kontrollera varje del av en text.

 • Klicka på Stavning och grammatik på fliken Granska.

 Anteckning    I vissa situationer, till exempel om ett dokument innehåller flera språk eller om det är för lite text på något språk för att det ska gå att identifiera vilket språk det är, kan alternativet Identifiera språk automatiskt orsaka problem vid stavningskontroll. Om du får problem med stavnings- och grammatikkontrollen när du har flera språk i ett enskilt dokument kan du avmarkera den här kryssrutan, välja ett annat språk och manuellt ange språket för det aktuella textavsnittet. Mer information om stavningskontroll för andra språk finns i avsnittet Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk. Mer information om språkpaket och LIP-språkpaket finns i Avgöra om du behöver ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket.

Om du får problem med stavnings- och grammatikkontrollen för något språk kan du läsa om det i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Överst på sidan Överst på sidan


Översätta eller söka efter referensinformation i text

Du kan översätta text som du tar emot och text som du vill skicka med verktygen för att översätta och söka efter referensinformation.

 Anteckning    Funktionen Översätta finns bara tillgänglig för Office 2010-programmen Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word.

VisaSöka efter referensinformation i ett dokument

 1. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska och klicka sedan på Referensinformation.


 Anteckningar 

 • I ett Outlook-e-postmeddelande klickar du på Referensinformation på fliken Meddelande.
 • I Publisher klickar du på Hem och sedan på Referensinformation i gruppen Redigering.
 1. Långt ner i fönstret Referensinformation klickar du på Referensalternativ.
 2. Klicka på Uppdatera/ta bort i dialogrutan Referensalternativ.
 3. Välj den tjänstkategori du vill installera i dialogrutan Uppdatera eller ta bort tjänster, t.ex. Översättning (installerade ordlistor), klicka på Uppdatera, följ installationsanvisningarna, klicka på Stäng och klicka sedan på OK.
 4. Välj det referensmaterial som du vill använda, till exempel Synonymer: Ryska, skriv det ord du vill veta mer om i textrutan Sök efter Sök efter och klicka sedan på Start-knappen Starta

Mer information om verktyget för Referensinformation finns i avsnitten Var finns referensalternativen? och Översätta text på ett annat språk.

VisaÖversätta ett ord, en fras eller en mening

 1. Markera ordet, frasen eller meningen som ska översättas.
 2. Klicka på Översätt i gruppen Språk på fliken Granska och klicka sedan på Översätt markerad text.

 Anteckning   

 • Klicka på Översätt i gruppen Redigering på fliken Start i Publisher.
 • I ett Outlook-e-postmeddelande klickar du på Översätt på fliken Meddelande i gruppen Språkkontroll.

 1. Klicka på nedpilen i textrutan Sök i fönstret Referensinformation och välj sedan Översättning. Textrutan Sök efter
 2. I området Översättning och i listrutan Från väljer du det ursprungliga språket, t.ex. tyska.
 3. I listrutan Till väljer du språket som ordet ska översättas till, t.ex. ryska. Textrutan Översättning
 4. Klicka på Start Start-knappen.


VisaÖversätt ett helt dokument

Om du vill översätta ett helt dokument klickar du på Start Start-knappen och följer anvisningarna.
Textrutan Översättning

Mer information om hur du översätter ett ord, en fras eller ett helt dokument finns i avsnittet Översätta text på ett annat språk.


Överst på sidan Överst på sidan

Läs mer

Språkpaket och LIP-språkpaket    

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010