Använda eller anpassa ett dokumenttema

Du kan använda ett dokumenttema (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.) för att snabbt formatera ett helt dokument och ge det ett mer professionellt och enhetligt utseende. Ett dokumenttema är en samling formateringsalternativ som omfattar en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt (med teckensnitt för rubrik- och brödtext) och en uppsättning temaeffekter (med linjer och fyllningseffekter).

Program som Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint innefattar flera fördefinierade dokumentteman, men du kan också skapa egna teman genom att anpassa ett befintligt dokumenttema och sedan spara det som ett eget, anpassat dokumenttema. Alla dokumentteman delas mellan Office-programmen så att du kan använda samma enhetliga utseende för alla dina Office-dokument.

Vad vill du göra?


Använda ett dokumenttema

Du kan ändra dokumenttemat som används som standard i Office-program som Word, Excel och PowerPoint genom att välja ett annat fördefinierat dokumenttema eller anpassat dokumenttema. Dokumentteman som du använder direkt påverkar formatmallarna (formatmall: En kombination av format, t.ex teckensnitt, teckenstorlek och indrag, som du namnger och lagrar som en uppsättning. När du använder formatmallen på markerad text, får texten alla formateringsinstruktioner på samma gång.) som du använder i ditt dokument.

 1. Gör något av följande:
  • I Word eller Excel:     Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

Bild av menyfliksområde i Word eller Bild av menyfliksområde i Excel

 • I PowerPoint:     Klicka på det dokumenttema du vill använda i gruppen Teman på fliken Design eller klicka på MerBild av knapp om du vill se alla tillgängliga dokumentteman.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierad.
  • Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Eget.

 Obs!   Eget är endast tillgängligt om du har skapat ett eller flera dokumentteman. Mer information om hur du skapar anpassade dokumentteman finns i avsnittet Anpassa ett dokumenttema.

 1. Om det dokumenttema som du vill använda inte visas klickar du på Bläddra efter teman och letar upp temat på datorn eller i nätverket.
 2. Om du vill söka efter andra dokumentteman på Office Online klickar du på Sök på Office Online.

 Tips!   I PowerPoint kan du använda ett dokumenttema för alla bilder, bara för markerade bilder eller för bakgrundsbilden. Högerklicka på dokumenttemat och klicka på önskat alternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Anpassa ett dokumenttema

Om du vill anpassa ett dokumenttema börjar du med att ändra färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna. De ändringar du gör påverkar genast de format som du har använt det aktiva dokumentet. Om du vill lägga till ändringarna i nya dokument kan du spara dem som ett anpassat dokumenttema.

Anpassa temafärger

Temafärger innehåller fyra text- och bakgrundsfärger, sex accentfärger och två hyperlänkfärger. Färgerna på knappen TemafärgerBild av knapp visar de aktuella text- och bakgrundsfärgerna. Den färguppsättning som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på Temafärger motsvarar dekor- och hyperlänksfärgerna för det temat. När du ändrar på någon av dessa färger för att skapa din egen uppsättning temafärger ändras också färgerna som visas i knappen Temafärger samt bredvid namnet Temafärger.

 1. Gör något av följande:
  • I Word eller Excel:     Klicka på Temafärger i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

Bild av menyfliksområde i Word eller Bild av menyfliksområde i Excel

 • I PowerPoint:     Klicka på Temafärger i gruppen Teman på fliken Design.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 1. Klicka på Skapa nya temafärger.
 2. Klicka på knappen för det temafärgelement som du vill ändra under Temafärger.
 3. Välj de färger som du vill använda under Temafärger.

 Tips!   Du kan förhandsgranska effekten av de ändringar du gör under Exempel. Klicka på Exempel om du vill se hur de färger du har valt påverkar formatet i ditt dokument.

 1. Upprepa steg 3 och 4 för alla temafärgelement som du vill ändra.
 2. Skriv ett namn för de nya temafärgerna i rutan Namn.
 3. Klicka på Spara.

 Tips!   Om du vill återställa alla temafärgelement till ursprungsfärgerna klickar du på Återställ innan du klickar på Spara.

Anpassa temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller ett rubrikteckensnitt och ett brödtextteckensnitt. När du klickar på knappen TemateckensnittBild av knapp, kan du se namnet på rubrikteckensnittet och brödtextteckensnittet som används för varje temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda dessa teckensnitt för att skapa din egen uppsättning temateckensnitt.

 1. Gör något av följande:
  • I Word eller Excel:     Klicka på Temateckensnitt i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

Bild av menyfliksområde i Word eller Bild av menyfliksområde i Excel

 • I PowerPoint:     Klicka på Temateckensnitt i gruppen Teman på fliken Design.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 1. Klicka på Skapa nya temateckensnitt.
 2. Välj de teckensnitt som du vill använda i rutorna Rubrikteckensnitt och Brödtext.

 Tips!   Exemplet uppdateras med de teckensnitt du valt.

 1. Skriv ett namn för de nya temateckensnitten i rutan Namn.
 2. Klicka på Spara.

Välj en uppsättning temaeffekter

Temaeffekter är uppsättningar med linjer och fyllningseffekter. När du klickar på knappen TemaeffekterBild av knapp, visas de rader och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i bilden som visas med namnet Temaeffekter. Även om du inte kan skapa din egen uppsättning temaeffekter kan du välja den som du vill använda i ditt eget dokumenttema.

 1. Gör något av följande:
  • I Word eller Excel:     Klicka på Temaeffekter i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

Bild av menyfliksområde i Word eller Bild av menyfliksområde i Excel

 • I PowerPoint:     Klicka på Temaeffekter i gruppen Teman på fliken Design.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 • Välj den effekt som du vill använda.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara ett dokumenttema

De ändringar du gör av färgerna, teckensnitten eller linje- och fyllningseffekterna i ett dokumenttema kan sparas som ett anpassat dokumenttema som du kan använda i andra dokument.

 1. Gör något av följande:
  • I Word eller Excel:     Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

Bild av menyfliksområde i Word eller Bild av menyfliksområde i Excel

 • I PowerPoint:     Klicka på MerBild av knapp i gruppen Teman på fliken Design.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 1. Klicka på Spara aktuellt tema.
 2. Skriv ett namn för temat i rutan Filnamn.

 Obs!   Ett anpassat dokumenttema sparas i mappen Dokumentteman och läggs automatiskt till listan över anpassade teman.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007