Anpassa listan med nyligen besökta platser

Förutom listan med nyligen använda dokument kan du visa länkar i Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010 och Microsoft Excel 2010 till de platser du senast besökt på den lokala datorn eller på webben. Genom att spara de platser du oftast besöker i listan behöver du inte bläddra till platserna varje gång du vill besöka dem.

VisaVar finns funktionen?

Listan Nyligen besökta platser i Backstage-vyn

Vad vill du göra?


Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till en fil i listan Nyligen besökta platser

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 1. Visa listan med nyligen besökta platser genom att klicka på Senaste.
 2. Högerklicka på den plats som du vill lägga till i listan och välj Fäst i listan eller klicka på Anslå den här platsen i listan Nyligen besökta platserBild av knapp.

När platsen har lagts till i listan Nyligen besökta platser ser knappen ut som ett häftstift sett ovanifrån: Bild av knapp.

 1. Klicka på häftstiftsknappen igen om du inte vill att platsen ska visas i listan.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort en plats från listan Nyligen besökta platser

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 1. Visa listan med nyligen besökta platser genom att klicka på Senaste.
 2. Högerklicka på den plats du vill ta bort och välj Ta bort från lista.

Överst på sidan Överst på sidan

Rensa listan Nyligen besökta platser

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 1. Klicka på Senaste.
 2. Högerklicka på valfri plats i listan Nyligen besökta platser och välj Rensa platser som inte anslagits.
 3. Klicka på Ja om du vill rensa bort alla platser som inte anslagits. Anslagna platser visas fortfarande.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010