Ångra, göra om eller upprepa en åtgärd

Ångra, göra om eller upprepa en åtgärd

Du kan ångra och göra om många åtgärder i följande Microsoft Office 2010-program: Word, PowerPoint och Excel.

Vad vill du göra?


Ångra den eller de sista åtgärder du utfört

Gör något av följande om du vill ångra en åtgärd:

 • Klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kortkommando  Tryck på CTRL+Z eller F2. För att du ska kunna ångra den senaste åtgärden med funktionsknappen F2 kan du behöva trycka på F-låstangenten.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2010

Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

 • Om du vill ångra flera åtgärder samtidigt klickar du på pilen bredvid Ångra Bild av knapp, väljer de åtgärder i listan som du vill ångra och klickar på listan.

Alla åtgärder som du valde ångras eller återställs.

 Obs! 

Överst på sidan Överst på sidan

Göra om åtgärder du ångrat

 • Om du vill göra om en åtgärd du ångrat klickar du på Gör om Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kortkommando  Tryck på CTRL+Y eller F3. För att du ska kunna göra om den senaste åtgärden med funktionsknappen F3 kan du behöva trycka på F-låstangenten.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2010

Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

Överst på sidan Överst på sidan

Upprepa den senaste åtgärden

Vilket Microsoft Office 2010-program använder du?


Excel

Kommandot Upprepa Bild av knapp visas inte i verktygsfältet Snabbåtkomst som standard. Om du vill upprepa den senaste åtgärden måste du först lägga till kommandot Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Gör följande om du vill lägga till kommandot Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst:
 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.
 1. Klicka på Verktygsfältet Snabbåtkomst.
 2. Klicka på Vanliga kommandon under Välj kommandon från.
 3. Klicka på Upprepa i kommandolistan och klicka sedan på Lägg till.
 4. Klicka på OK.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Excel 2010

Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

 1. Upprepa den senaste åtgärden genom att klicka på Upprepa Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kortkommando  Tryck på CTRL+Y eller F4. För att du ska kunna upprepa den senaste åtgärden med funktionsknappen F4 kan du behöva trycka på F-låstangenten.

 Obs!   Vissa åtgärder, t.ex. användningen av en funktion i en cell, kan inte upprepas i Excel. Om du inte kan upprepa den senaste åtgärden ändras kommandot Upprepa till Det går inte att upprepa.

Överst på sidan Överst på sidan

PowerPoint

Kommandot Upprepa Bild av knapp är inte tillgängligt som standard i verktygsfältet Snabbåtkomst när du har utfört en åtgärd i PowerPoint. Om du inte kan upprepa den senaste åtgärden ändras kommandot Upprepa till Det går inte att upprepa.

 • Om du vill upprepa den senaste åtgärden klickar du på Upprepa Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kortkommando  Tryck på CTRL+Y eller F4. För att du ska kunna upprepa den senaste åtgärden med funktionsknappen F4 kan du behöva trycka på F-låstangenten.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i PowerPoint 2010

Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

Överst på sidan Överst på sidan

Word

Kommandot Upprepa Bild av knapp visas inte som standard i verktygsfältet Snabbåtkomst när du har utfört en åtgärd i Word. Om du inte kan upprepa den senaste åtgärden ändras kommandot Upprepa till Det går inte att upprepa.

 • Om du vill upprepa den senaste åtgärden klickar du på Upprepa Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kortkommando  Tryck på CTRL+Y eller F4. För att du ska kunna upprepa den senaste åtgärden med funktionsknappen F4 kan du behöva trycka på F-låstangenten.

Verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2010

Mer information om verktygsfältet Snabbåtkomst finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst .

Överst på sidan Överst på sidan

Visa demonstration

Se hur du ångrar en åtgärd i Word 2010.

Video: Ångra en åtgärd i Word 2010

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010